fbpx

פנסיה 2025: העברת הפנסיה למאה ה 21 – תעודד את העמיתים לעבור מקופה לקופה

הצטרפות לקרן פנסיה באישור מיידי! הרשות פרסמה את תכנית "פנסיה 2025" לדיגיטציה מלאה של ענף הפנסיה והאצת התהליכים בו ומבקשת את עמדת הגופים בשוק לגביה לאחר שנים שבהן ענף הפנסיה נשרך מאחור בכל הקשור למיכון העברות הכספים והבירוקרטיה – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה אתמול מסמך התייעצות עם השוק לגבי תכנית "פנסיה 2025" שמטרתה 100% דיגיטל בענף הפנסיה!

רוית בינו, אתר FUNDER.CO.IL

הרשות פרסמה את תכנית "פנסיה2025" לדיגיטציה מלאה של ענף הפנסיה והאצת התהליכים בו ומבקשת את עמדת הגופים בשוק לגביה

לאחר שנים שבהן ענף הפנסיה נשרך מאחור בכל הקשור למיכון העברות הכספים והבירוקרטיה – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה אתמול מסמך התייעצות עם השוק לגבי תכנית "פנסיה 2025" שמטרתה 100% דיגיטל בענף הפנסיה, קיצור תהליכים דרמטי, שיפור העברת הכספים מהמעסיקים ובין הקופות עצמן, הקלות על המעסיקים והעמיתים, ייעול המסלקה ועוד.

לדברי כלכלני FUNDER – AdvizerLand מהפכת הדיגיטציה במידה ובאמת תתממש (ויש סיבה טובה להניח כי יש גופים שלאו דווקא ירצו בה) עשויה לעודד את העמיתים להיות יותר מעורבים בבחירת מוצרי הפנסיה /גמל שלהם ולהיות הרבה יותר אקטיביים במעבר בין חברות כך שהתחרות תלך ותשכלל והצורך של החברות לשכנע את ציבור העמיתים ילך ויגדל כאשר היום הם בעיקר מנסים לשכנע את נציגי העמיתים בלבד.

לטענת הרשות, עובדים רבים אינם מקדישים תשומת לב לנושא הפנסיוני במועד הצטרפותם למקום העבודה, בין היתר, כתוצאה מהמורכבות המאפיינת תהליכים אלו. בנוסף, יש שיעור לא מבוטל של כספים המועברים לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ומקורם בליקויים שנמצאו בתהליך ההצטרפות אצל אחד מהגורמים המעורבים בתהליך – המעסיק, הגוף המוסדי, בעל הרישיון או העובד עצמו. לדעת הרשות, התהליכים הידניים הכלולים בשלב ההצטרפות לקרן פנסיה יוצרים עיכובים בתהליכי קליטת הכספים ועולה חשש לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד.

הרשות ממליצה על תשתית דיגיטלית מלאה לכלל הגורמים המעורבים בתהליך …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

תמיד כאן לשירותכם: