fbpx

מגדל ואלטשולר שחם המנצחים בתשואות ה־TOP5

אף אחד לא חשב שנראה כאלה תשואות בשנת 2020. הקאמבק של השווקים היה דרמטי ומשמעותי. יש שיגידו שלאור המשברים האחרונים, יתכן והשוק משנה את פניו.

בועז קידר, אתר FUNDER.CO.IL

תיקונים חדים ומהירים, ואחריהם חזרה למעלה. אחד הגורמים של התיקונים המהירים למעלה הוא היעדר אלטרנטיבות ההשקעה, כאשר במשבר הקורונה, לווה גם בהרחבות מוניטריות משמעותיות, יחד עם הרחבות פיסקליות של הממשלות השונות. עדין, בסיכום שנתי, תעשיית הקרנות, בטח המסורתית פדתה לא מעט כסף, וגם היקף הנכס בסך הכל ירד, למרות התיקון המשמעותי שחווינו במהלך השנה. |

כמה דברים נוספים איפיינו את השנה הזו. הדבר הראשון הוא העדיפות המשמעותית לשוק ההון האמריקאי, על כל רבדיו וגווניו. לעומתו, כל שאר השווקים מחווירים לגמרי. מנהלי ההשקעות בכלל לא מדברים על השקעות במקומות אחרים, ואם כן, זה ממש בשולים, באחוזים קטנים, כחלק מגיוון התיק. הכסף הולך לארה”ב, ויש סיבה טובה לחשוב שדעתם של המשקיעים המקומיים, לא שונה מזו של כלל מנהלי ההשקעות בעולם. | דבר נוסף שאיפיין את השנה הזו, הוא השקת קרנות מחקות רבות, בתחומים ספציפיים רבים ומגוונים. לא פחות מ־130 קרנות הושקו השנה, רבות מהקרנות מחקות תחומי השקעה ספציפיים. זה נותן מגוון רחב יותר למשקיע למקד את ההשקעה לא רק לרוחב השווקים, על המדדים המובילים, אלא לשחק עם החשיפה באופן מגון, ולהעלות ולהוריד חשיפה לתחומים ספציפיים בהתאם לראות עיניו. אין ספק שזו מגמה מבורכת. | כמידי שנה, פאנדר מביא את רשימת הקרנות המצטיינות בחלוקה לקטגוריות השונות. אנחנו בפאנדר ביצענו סיכום על כלל הקטגוריות הרלבנטיות, אולם מפאת קוצר מקום, הבאנו לכתבה זו את הקטגוריות המרכזיות, והקטגוריות המעניינות לדעתנו, מבחינת הפעילות השנה ועניין המשקיעים. מה שכן, בטבלה המסכמת הבאנו בחשבון קטגוריות נוספות שלא באו לידי ביטוי במסגרת כתבה זו.

מבחינת הבדיקה, נלקחו רק קרנות שלהן…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: