fbpx

איזון משאבים בין בני זוג שנפרדו

פנסיה היא זכות סוציאלית, שנועדה להקנות לאדם מקור מחיה לעת זקנתו, ואך הגיוני שזכות זו תוכל להתממש במלואה, בכדי שחלילה לא יישאר אדם לעת זקנתו ללא מקור מחיה.

חשיבותו של תהליך איזון המשאבים הפנסיוניים בעת הגירושין הינו מכריע לעת זקנה.

בסט פוינט! מחלקה המתמחה באיזון משאבים פנסיוניים בעת פירוד.

  • לאחר קבלת פרטי הזוג המתגרש יחל הליך מקצועי לקבלה וניתוח של כל הנתונים הפנסיוניים של הזוג.
  • האקטואר יציג לזוג את חוות הדעת, אותה יציג המגשר/עו"ד לבית המשפט.

מחלקת איזון המשאבים של סט פוינט!:

  • מחלקת האקטואריה של סט פוינט! תספק לזוג חוות דעת מקצועית שתערך על ידי צוות אקטוארים ויועצים פנסיוניים מנוסים.
  • ליווי ביישום חוות הדעת לאחר הפסיקה  מול קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. כולל הנפקת פסיקתאות לבית המשפט ולווי מלא עד לפיצול הכספים בפועל. (לרוב תהליך שוחק וארוך, המצריך "מאבק" מול החברות הגדולות, זאת כיוון שאין הן ערוכות באופן מלא לתהליכים אלו).
  • אופציונלי: טיפול מול רשויות המס ע"י רו"ח מטעמנו.

קיימות שתי גישות עיקריות לחלוקת הנכסים:

שיטה א': שיטת היוון הזכויות.

בשיטה זו מחושבות כל הזכויות והיתרות אשר נתגלו לבני הזוג, ולהן יבוצע תחשיב שווי מהוון.
שיטה זו מביאה את הערך הנוכחי של הקצבאות והיתרות, המגיעות לכל אחד מהצדדים ביום הפרישה.
תחשיב זה מהווה פתרון לאלו המעוניינים בהעברת הכסף באופן מיידי וסגירת החשבונות המשותפים (סגירת החובות הפנסיוניים אחד כלפי השני), וכמו כן את ההתחייבויות העתידיות המשותפות.

שיטה ב': החוק לחלוקת נכסים פנסיוניים.

שיטה זו מסתמכת על ה"חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד 2014" ועל "תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ז- 2017".
תמצית החוק:

צבירה של כספים:

  • החוק מחייב את הגוף המשלם להפריד את הכספים הצבורים לשני חשבונות נפרדים. בן הזוג לשעבר יקבל את חלקו בחסכון במועד הזכאות ללא תלות בחוסך.
  • ההפרדה תעשה בהווה ולא בגיל הפרישה.

צבירה של זכויות:

  • תירשם הערה בקרן החוסך.
  • בעת הפרישה יהיה זכאי בן הזוג לשעבר לחלקו היחסי מתוך קצבתו של העמית החוסך.
כאן לשירותכם:

יאיר כספי

מנהל מחלקת איזון משאבים

אקטואר ויועץ פנסיוני מורשה, מנהל תחום איזון משאבים בחברת סט פוינט!
בנוסף, הכנת דוחות אקטואריים לקיבוצים, כולל בנייה וניתוח דוחות על הזכויות וההתחייבויות הפנסיוניות בקיבוצים (מאזן אקטוארי).
בוגר תואר ראשון בכלכלה, בוגר תואר שני בסטטיסטיקה במגמת אקטואריה באוניברסיטת חיפה.
במשך מספר שנים עבד באגף האקטואריה במספר חברות גדולות במשק.
לפני כן ניהל את תחום הביטוחים של קיבוץ יגור.

עידו צ'פניק

עידו צ'פניק

אחראי שיווק

בעל תואר שני (.M.A) בהצטיינות בלימודי משפט, תואר שני (.M.A) במדעי המדינה ותואר ראשון (.B.A) בכלכלה וניהול, כולם מאוניברסיטת בר-אילן.
בעל הסמכה כדירקטור ונושא משרה בכיר מלהב פיתוח מנהלים – אוניברסיטת תל-אביב.
בעל וותק וניסיון של כ-20 שנה בתחומים כלכליים וכספיים. בעבר אחראי על תחום ביטוח האשראי והפקטורינג בסט פוינט.
כיום אחראי על שיווק תחום איזון המשאבים הפנסיוניים של בני זוג בעת פירוד. במסגרת זו מהווה כתובת ללקוחות הבוחרים להיפרד זה מזה באופן שוויוני ומכבד, תוך מתן ליווי צמוד, יחס אישי ושירות מעולה.

ס. פוינט אלמנטרי כאן לשירותכם: