fbpx

אקטואריה לעסקים

כל עסק נדרש לבטח את העסק ואת עובדיו בביטוחים שונים.
אנו בסט פוינט! מבצעים בדיקות אקטואריות לבחינת ביטוחים קיימים ומתחדשים, מסייעים לארגון לבחון כדאיות רכישת כיסויים ביטוחיים, וניהול מכרזי ביטוח (כגון ביטוחי בריאות וקרנות השתלמות כקרנות ברירת מחדל).

בהרחבה:

השאיפה למקסם את סכומי הביטוח בפרמיות נמוכות ככל הניתן, חייבת להיות מאוזנת בשני פרמטרים נוספים שיועץ טוב אמון עליהם:

האחד – מניעת סיכון לעליה גבוהה מדי בפרמיה, דבר שעלול להוביל את הארגון לבעיה הן מול העובדים והן מול תזרים המזומנים שלו.

השני – מניעת סיכון לפגיעה ב"היקף הכיסויים" אותן אותיות קטנות בפוליסה, שהן בעלות משמעות קריטית בזכאות לכיסוי ביטוחי.

מטרתנו כיועצי הארגון הינה לסייע בבנייה נכונה של הפוליסות ובתחזוקה נכונה שלהן, מול המבטחים ומול העובדים, תוך העברת השליטה בנתונים מידי חברת הביטוח לידי הלקוח ויצירת שקיפות מלאה בנתוני המכרז.