fbpx

ייעוץ לתאגידים

סל השירותים ללקוחות סט פוינט! נבנה וממשיך להיבנות, ממש כדברי הפילוסוף היווני בן המאה השישית לפני הספירה, “הרקליטוס”: “לא ניתן להיכנס לאותו הנהר פעמיים”. מי שחווה את השינויים בעולם הפנסיה הישראלי מאז 1998 (שנת הקמת החברה) מבין שההשתנות האישית והשתנות הסביבה גורמים הן לאדם והן ל”נהר” להיות שונים. עולם הפנסיה שלנו השתנה מהקצה לקצה במהלך השנים.

לניסיון המצטבר שנרכש בחברה לאורך שנים אלו אין אח ורע, הוא נרכש תוך שימת דגש על מכלול ההיבטים: משפטיים, יחסי עבודה, מיסוי, היבטים כלכליים, הפרקטיקה בפועל וה- DNA הספציפי של כל ארגון וארגון.