דמי עזיבה וזכויות קצבה לעוזב

עבור חבר קיבוץ העוזב את קיבוצו יש לבחון את הזכויות הפנסיוניות ודמי העזיבה להם הוא זכאי.

תנאי הזכאות נקבעים לפי “כללי העזיבה” הנהוגים במועד העזיבה (תקנות פורסמו ב-1985, 1993 והאחרון ב-2009).

ברשותנו סימולטורים מקצועיים על פיהם ניתן לבצע חישוב לפי כל כללי העזיבה.

השירות ניתן ללא עלות ברוב סוגי הריטיינר, רק ללקוחות.