fbpx

ייעוץ פנסיוני ללקוחות פרטיים

ייעוץ פנסיוני לאדם הפרטי ומשפחתו – חשיבות ודגשים

הייעוץ הפנסיוני מחייב – ידע מקצועי, ראיית עולם רחבה וניסיון חיים עשיר.

 • אנו נאסוף עבורך את הנתונים באמצעות הכלים שהמחוקק העמיד לצורך כך, המסלקה הפנסיונית והר הביטוח.
 • נבקש שתמלא שאלון מיפוי צרכים והעדפות לקוח, המבוסס על הניסיון המצטבר שלנו.
 • נכתוב דו”ח ייעוץ ראשוני, המפרט את הממצאים ושיקופם בכתב, ונתאם  פגישה אישית.
 • בפגישה האישית נשלב בין כל הנתונים, ונעמוד מקרוב על המצב הסובייקטיבי שלך כפי שהוא משתלב בנתונים האובייקטיביים שאספנו.
 • בפגישה האישית ננסה, יחד אתך, להבין ולהחליט מה הן המטרות האישיות שהחיסכון הפנסיוני אמור לשרת, כמה פנסיה ובאיזה גיל, מה היקף הכיסויים הנדרש, ואיך לנהל את הסיכונים ברמה האישית וברמה המשפחתית.
 • הייעוץ הפנסיוני המקצועי יסייע בבנייה של דרך ההתנהלות הפנסיוניות המתאימה, ותאפשר לתכנן “מעטפת הגנה” פנסיונית אישית ומשפחתית אופטימלית,
 • הניסיון שנצבר בחברת סט פוינט! לימד אותנו שטובת הלקוח דורשת בקרה שוטפת ובחינת התיק הפנסיוני, כולל אופציית מעקב ותחזוקת מידעים. כתוצאה מכך פיתחנו שירות ליווי פנסיוני מתמשך. מדובר בשירות ייחודי הנתפר באופן אישי ( Tailor made). המודל מאפשר לעקוב באופן שוטף אחרי התחנות במסלול הפנסיוני המתוכנן ולבצע עדכונים ככל הנדרש בכל נקודה.

במהלך הייעוץ החד פעמי

 • נבדקות כל התוכניות הפנסיוניות והביטוחיות, החל מביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, דרך קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, וכלה בכיסויים הביטוחיים (ריסקים) השונים, ביטוחי הבריאות והסיעוד וקופות גמל להשקעה.
  הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי תורם ומשפר את ההגנה האישית והמשפחתית, משביח את התיק הפנסיוני ומספק יידע רב יותר לגביי המוצרים הפנסיונים.
 • מבוצעת התאמה של הכיסויים הביטוחיים הן ברמת היקף הכיסוי, איכות הכיסוי ועלותו, והכל בהתאם למצב הבריאותי והמשפחתי, ובאופן המקצועי ביותר וללא אינטרסים זרים ו/או ניגוד עניינים.
 • מבוצעת בדיקה מקצועית ואובייקטיבית של ניתוב הכספים לאפיקים הפנסיונים השונים כולל שיפור אחוזי החיסכון (ללא פגיעה בסכומי הביטוח) והוזלת עלויות במידת האפשר.
  הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי מציג תמונה מלאה ורחבה של המצב הפנסיוני כולל הכיסויים והמוצרים הביטוחיים והסבר מעמיק ומקצועי על אפשרויות השיפור.
 • הייעוץ הפנסיוני, להבדיל מהשיווק הפנסיוני, שומר על אובייקטיביות מלאה והוא ממוקד לקוח. היועץ העצמאי מקבל את שכרו מהלקוח (ולא כעמלות מחברות הביטוח) והוא מחויב לטובת הלקוח בלבד תוך הימנעות מוחלטת ממצב של ניגוד עניינים.
  בסוף תהליך הייעוץ הפנסיוני מקבל הלקוח דו”ח מפורט, הנותן לו תמונת מצב מעודכנת של מצבו הפנסיוני והביטוחי והמלצות מדויקות לגבי מה עליו לעשות.
 • מטפל בנושא כפל מס לבעלי שכר גבוה.