fbpx

קרן לבנים נסמכים (אהדה)

במרבית הקיבוצים, כחלק מההערבות ההדדית, קיים הסכם בין הקיבוץ למשפחה לסייע ולדאוג לצרכי בן בעל צרכים מיוחדים, הסכם "אהדה".

אנו מלווים כל קיבוץ הנדרש לשירות. כולל מודלים כלכלים או אקטוארים מותאמים לקיבוץ ולמשפחת הבת/בן.

שירות הניתן ללא כל עלות ללקוחות סט פוינט!