fbpx

שירותים נוספים

אנו מעניקים שירותים נוספים ככל שעולה מדרישות הלקוחות. לדוגמא:

1. גישור בין החבר לקיבוץ (קיבוץ לחבר) בתחומי המומחיות שלנו (בדגש על פנסיה, קליטה, עזיבה). השירות כלול ברוב הריטיינרים.

2. חוות דעת אקטוארית למוסדות חיצוניים. בתיאום מראש.

3. ייעוץ לפורשים לגמלאות על ידי יועץ פנסיוני מורשה.

4. ייעוץ לחבר בהסכמי עבודה ותנאים סוציאליים.

5. מכרזים בכל תחומי המומחיות שלנו: פנסיה, גמל והשתלמות, ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחי נכות.

  • ליווי מקצועי אקטוארי וכלכלי לשיפור תנאי ההסכם.
  • לאחר המכרז – ליווי מקצועי בניוד ואיגום הנכסים הפנסיונים.

6. שיפור תנאי או החלפת הסוכן או מנהל ההסדר – ע"פ צרכי הקיבוץ/מושב.