fbpx

מידע ופעולות בנושא פרישה מוקדמת

סטפוינט!, חברה לייעוץ פנסיוני

מידע לקראת פרישה מוקדמת ברמת המעסיק והעובד:

גיל פרישה הוחל לראשונה בישראל בשנת 2004, הייתה זו הפעם הראשונה שהמדינה הגדירה מי נחשב מבחינתה כגמלאי הזכאי להטבות.
–    הגופים הפנסיונים השונים רשאים להתחיל לשלם קצבה לעובדים (גם ללא אישור מעסיק) כבר בגיל 60.
–    קצבת אזרח וותיק (לשעבר קצבת זקנה) – נשים זכאיות מגיל 62, גברים מגיל 67 שניהם בכפוף למבחן הכנסה . גיל אבסולוטי לקבלת קצבה ללא מבחן הכנסה הוא גיל 70. (ראה נספח).
–    הפסקת העבודה לפני גיל הפרישה היא עניין כלכלי התלוי ביכולת הכלכלית שצבר העובד בגיל בו הוא בוחר להפסיק לעבוד.
–    ישנם עיסוקים (לא רבים), בהם הזכות לפנסיה מוקדמת מוגדרת בהסכמי העבודה.
–    הזכות לפנסיה מוקדמת על-חשבון המעסיק, היא פעולה וולונטרית של המעסיק, שיכולה יכולה להיות מוצעת לעובד בהתאם לתרומה המצטברת של העובד לארגון לאורך השנים, כפעולה שתראה אצל יתר העובדים ותעודד נאמנות לארגון, לחליפין כפעולה שתסייע למנוע מצב של חוסר יעילות.
–    במסגרת תכנית לפרישה מרצון.  ניתן להציע פרישה מרצון באופן גורף לקבוצת עובדים מסוימת או לחליפין רק לעובדים שהמעסיק חפץ בפרישתם.(זהירות מהסכם פרישה שיכול להתפרש כתקדים).
–    מימון המעסיק לטובת פנסיה מוקדמת, יכול להיעשות באמצעות מענק חד פעמי- מענק פרישה או לחליפין, המשך מתן משכורת והפקדה לתנאים סוציאליים.
–    פטור ממס שעובד יבקש בגין מענק פרישה, מפחית את הפטור ממס הכנסה הניתן לפנסיה (החל מגיל פרישה), לפיכך נידרש לתכנן ולהתאים את "תקציב" הפרישה שהמעסיק מוכן להקציב לנושא לצרכים האישיים של כל עובד.
–    קבלת הסדר פרישה מהמעסיק, אינה פוגעת ביתר הזכויות המוקנות לעובד כגון דמי אבטלה, הטבת מס בגין אזור מגורים, פריסת מס, דבר המחזק עוד יותר את הצורך בתכנון נכון של תקציב הפרישה בהתאם לצרכיו האישיים של העובד.
–    התכנית הפנסיונית אליה חוסך העובד עשויה גם היא להוות שיקול בהליך הפרישה כמו למשל קרן פנסיה וותיקה שבה השכר הפנסיוני סמוך לגיל הפרישה הינו בעל השפעה על גובה הקצבה הנצברת בתקופות גיל מוקדמות.
–    כאמור מדובר בשיקולי תזרים מזומנים, אל אף הקושי לקלף מטענים רגשיים שנבנו לאורך שנים, המכסים את השיקול הכלכלי שתכליתו להביא לפגיעה נטו קטנה ככל האפשר בעובד.

דרך הפעולה המומלצת
א. החלטה על עובד ספציפי לבדיקה, שאיננו קשור לעובדים אחרים, כך שתימנע האפשרות לטענה עתידית ל"תקדים" על ידי עובדים אחרים- מומלץ להתייעץ בנושא עם עו"ד לדיני עבודה.
ב. בכניסה למו"מ מול העובד יש להדגיש את התנאים שהם ספציפיים אליו שבעקבותיהם הוגשה לו ההצעה.
ג. התקציב למענק פרישה הינו של המעסיק, ככל שאנו רוצים להסתמך בקביעת התקציב על מזעור הנזק הכלכלי לעובד, אנו ממליצים לבחון את תזרים המזומנים נטו הצפוי לעובד מיום סיום העבודה ועד גיל הפרישה ולאחר מכן מתכניות הפנסיה השונות, לבחון את ההכנסות במונחי נטו שהעובד צפוי לקבל מהמקורות השונים בהנחת הפסקת עבודה, ולתכנן את המענק כהשלמת כל או חלק מהפער שיווצר.
ד. דגשים מיוחדים הינם, הצורך בהכלה רגשית של האירוע, העובד יוצא לפנסיה רק פעם אחת בחיים, ושלא כמו החלפת מקום עבודה, מדובר באירוע מהותי בעל משמעות כלכלית ורגשית שמומלץ לשתף גם את בן / בת הזוג בו.

שלבי הפעילות המומלצים:
א.    בדיקת מוכנות מצד המעסיק לייצר תקציב לפרישה מוקדמת.
ב.    בדיקת מוכנות מצד העובד לבדיקת הנושא.
ג.    חתימה על ייפוי כוח למסלקה פנסיונית  בתוספת תלוש שכר עדכני, על מנת שנוכל לסייע בהכנת תחזית קצבה לעובד.
ד.    פגישה אישית עם המעסיק, על מנת לבחון גבולות גזרה לגובה מענק הפרישה.
ה.    פגישה אישית עם העובד.

נספח
1.    קצבת אזרח וותיק  https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/Pages/hachnasotMewavoda.aspx

אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) נמוכה מ-6,014 ש"ח – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה.
אם הכנסתך החודשית מעבודה (ברוטו) גבוהה מ-6,014 ש"ח  אבל נמוכה מ-9,648 ש"ח – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית.

תמיד כאן לשירותכם: