fbpx
משרד

מיצוי זכויות עובדים בימי קורונה: התנהלות נבונה בצל המשבר

משבר הקורונה גרם להוצאה המונית של עובדים לחופשה ללא תשלום אשר בחלק מן המקרים אף הסתיימה בפיטורים. מהן זכויות העובד במקרה של חל"ת ובמקרה של פיטורים על רקע המשבר?

עורכת דין מזל רבה בשיתוף LawGuide, פורסם באתר מעריב

בתחילת 2020 נחת עלינו וירוסCOVID-19  או בשמו הידוע- קורונה.

כחלק מהצעדים להשתלט על הווירוס, נקטה הממשלה צעדים אשר נועדו להגן על חיי אדם אך פגעו קשות בפרנסתם של רבים.

בהמשך, התירה הממשלה למעסיקים להוציא עובדים לחל"ת ובתקנות לשעת חרום תיקנה את חוק הביטוח הלאומי כך שמי שהוצא לחל"ת יהא זכאי לתשלום דמי אבטלה בכפוף לעמידה בתנאים.

תקנות שעת חרום
לפי תקנות לשעת חרום (נגיף הקורונה החדש), שנחתם ביום 27/3/2020 נקבע כי:
1. ניתן יהיה להוציא עובד לחל"ת בכפוף לשני תנאים:
א. העובד הוצא לחל"ת (חופשה ללא תשלום) ביוזמת המעסיק לתקופה בת 30 ימים לפחות.
ב. העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת.
עם תיקון התקנות ב-11/5/20 תקופת החל"ת תחל מ-1/3/20 עד 31/5/20, היינו 3 חודשים.

2. הוצאה לחל"ת תזכה את העובד בתשלום דמי אבטלה ל

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
במקומות עבודה מסוימים הוצאו רק חלק מהעובדים לחל"ת כאשר לא ברור מה היו נימוקי המעסיק להשאיר עובד אחד ולהוציא עובד אחר. במצב כזה ייתכן ששיקולי המעסיק נבעו מ…

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מעריב

משרד
תמיד כאן לשירותכם: