fbpx
מיואש מול מחשב

קרן הפנסיה בעידן של מגפות – האם קיימת סכנה ממשית לקריסת הקרנות?

האם משבר הקורונה עשוי לסכן את יציבות קרנות הפנסיה החדשות בשל כיסוי הביטוח שהן מעניקות המבוסס על ערבות הדדית?
מה ההבדל בין הסיכון בקרנות הגדולות ביחס לקטנות ואיך אפשר למזער את הסיכון?

עומר בן יאיר, אתר ביזפורטל

השפעות משבר הקורונה נותחו מכל כיוון וזווית בחודשים האחרונים. בהקשר של חסכונות לטווח הארוך, כותרות העיתונים עסקו בעיקר בירידות החדות בשוקי ההון בשיאו של המשבר אשר השפיעו על החסכונות בקופות הגמל וקרנות הפנסיה ועל הפעולות שהן גררו מצד משקיעים. נושא שדובר פחות בהקשר הזה, הוא האם קיים סיכון ליציבותן של קרנות הפנסיה החדשות בשל כיסוי הביטוח שהן מעניקות (המבוסס על ערבות הדדית), לנוכח משבר הקורונה.
ברירת המחדל של העובדים החדשים
קרן פנסיה חדשה מקיפה היא מוצר החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר בישראל. מוצר זה מהווה ברירת מחדל עבור עובדים חדשים שנכנסים למעגל העבודה והוא נמצא בצמיחה מתמדת בעשור האחרון.

קרן הפנסיה המקיפה כוללת, לצד החיסכון, כיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה. במקרה של פטירת העמית, הקרן תשלם קצבה לשארים (לאלמן/ה לכל החיים וליתומים עד גיל 21) ובמקרה של אובדן כושר עבודה תשלם הקרן לחוסך קצבת נכות.
קרן הפנסיה מנהלת מנגנון של איזון אקטוארי בין הנכסים המנוהלים ובין ההתחייבויות לתשלום קצבאות. במקרה של ריבוי תביעות בקרן, עשוי להיווצר גרעון שדורש איזון, כך שהנושאים בנטל התשלום הם…

לקריאת הכתבה המלאה:

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: