fbpx
כנסת ישראל

הכנסת משמשת לפרצה ענקית להצעות שימנעו תחרות בביטוח

מירב ארלוזורוב, דה מרקר

לסוכני הביטוח לא היה סיכוי בממשלה. הניסיון של הסוכנים לחסום את הענף שלהם לתחרות באמצעות התנגדות למתן רישיון סוכנות ביטוח לחברת כרטיסי האשראי מקס (לשעבר לאומי קארד) נדחה בידי כל זרועות הממשלה שעסקו בכך – רשות שוק ההון, אגף התקציבים באוצר, רשות התחרות ומשרד המשפטים.
אף שיש מעט מאוד סימפתיה בממשלה למקס, ובצדק – כולם זוכרים את האופי הלא־תחרותי של חברות כרטיסי האשראי כאשר הן היו בבעלות הבנקים, ויש חשד גדול אם אופיין השתנה בעקבות העברת השליטה בהן – אף גורם מקצועי בממשלה לא חשב שיש סיבה למנוע ממקס להיכנס לתחום מכירת הביטוח, ובכך לחסום את הענף לתחרות.
מכיוון שהעמדה המקצועית של הממשלה היתה אחידה – נגד סוכני הביטוח – הסוכנים ניצלו את הפרצה שעמדה לרשותם בדמות כנסת ישראל. בעוד בממשלה הדיון מול הסוכנים מקצועי, בכנסת הדיון פשוט בהרבה – צריך רק להגיע לחברי הכנסת ולרתום אותם לטובת העניין. לפעמים ניתן לשכנע אותם, לפעמים להפעיל לובסיטים שמקושרים לחברי הכנסת ולפעמים להפעיל כוח ולחץ דרך מרכזי המפלגות…

כנסת ישראל
תמיד כאן לשירותכם: