fbpx
שדה

אושר בוועדת השרים לחקיקה: מועד התיישנות תביעת ביטוח יוארך משלוש לשבע שנים

עומר רגב, אתר FUNDER.CO.IL

וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה לאחרונה את הגשת הצעת החוק של ח"כ אופיר כץ לתיקון חוק חוזה הביטוח.
על פי ההצעה יוארך מועד התיישנות תביעת ביטוח על נכות ממחלה/תאונה משלוש שנים לשבע שנים. כיום קובע חוק חוזה הביטוח, כי הגשת תביעות נגד חברות הביטוח אפשרית רק עד שלוש שנים מאז המקרה הביטוחי. תביעות המוגשות במועד מאוחר יותר, נדחות בשל התיישנות. זה תקף גם בביטוחי רכוש.
בדברי הסבר להצעת החוק נטען כי "מכיוון שברוב התחומים האחרים ניתן להגיש תביעה עד שבע שנים אחרי המקרה, ובמקצת המקרים אף יותר, ראוי לעשות את התיקון ההשוואתי הזה גם לאירועי ביטוח. סעיף תיקון שני הוא חובת יידוע של חברות הביטוח ללקוחות על תום תקופת ההתיישנות, שנה לפני ושלושה חודשים לפני תום המועד".

בעקבות אישור ההצעה להגשה בוועדת השרים, תובא הצעת החוק בקריאה טרומית במליאת הכנסת ולאחר מכן לאישורה בוועדת הכספים.
חברות הביטוח צפויות להתנגד להצעת החוק והן יגייסו את כול כוחן למנוע אישור ההצעה, בעיקר בדיונים בוועדת הכספים.
בחברות הביטוח טוענים כי…

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL 

שדה
תמיד כאן לשירותכם: