fbpx
סט פוינט

הקמת צוות תמיכה בעובדים הנמצאים בחל"ת בעקבות משבר קורונה

סטפוינט!, חברה לייעוץ פנסיוני

משיחות עם עובדים שלכם, הנמצאים בחל"ת נתקלנו בצורך שלהם ביד מכוונת.
לנושא היבטים רב תחומיים,  בייחוד בעת כזו, מכאן החשיבות שאנו  מייחסים לטיפול נכון וסיוע לעובד, הרי זה עובד שבסיום תקופת החל"ת שכבר נראית באופק הקרוב, נרצה שיחזור אלינו, במגבלות המצב אנו רוצים שירגיש שהוא עדיין חלק מהארגון, היה קשה לגייס, להכשיר, לשלב אותו בארגון, מבחינה חוקית הוא עדיין נחשב עובד שלנו (למרות שאין לנו התחייבות להפקיד עבורו כספים).

להלן שלבי הפעילות שאנו ממליצים לבצע, בגיבוי מלא של הצוות שלנו:

בכל ארגון יוגדר אדם אחד שיהיה אחראי על שמירת קשר עם עובדי חל"ת:
•    עדיפות לאיש משאבי אנוש/חשב שכר.

מטרות:
1    שמירה על זכויות העובדים ומזעור נזקים ביטוחים/פנסיוניים .
2    סיוע במיצוי זכויות העובדים מול חברות הפנסיה והביטוח.
3    סיוע במיצוי זכויות העובדים מול מוסדות המדינה.
4    החלטות על משיכת פנסיה, למי שמתקרב לגיל, מבוססות ייעוץ.
5    שמירה על הכיסויים הביטוחיים של העובד (חינם ברוב החברות) והמלצה שלא לבצע משיכה/ פדיון.

נושאים נוספים למחשבה:
1.    האם לאפשר לעובדים לעבוד במקום אחר בתקופת הביניים.
2.    האם להתחייב לעובד על תשלום ה"ריסק הזמני" או המשך חיסכון פנסיוני בתקופת החל"ת, שניהם אינם מהווים מחויבות של המעסיק, אבל מסייעים מאוד לשמר את נאמנות העובד לחזרה לעבודה בעת הזו.
3.    באיזה תדירות לשוחח עם העובדים בחל"ת ולוודא את מצבם.
4.    האם וכיצד להעניק לעובדי חל"ת מתנה לחג.

אנו לשרותכם בהתייעצות שוטפת, כולל שיחות עם העובדים שתמצאו לנכון, היום יותר מתמיד!

סט פוינט
תמיד כאן לשירותכם: