fbpx

התנהלות נכונה בתאונות דרכים שהנן תאונות עבודה

מאת: משרד עו"ד רות פפירוב, אתר  lawguide.co.il

התנהלות נכונה בתאונות דרכים שהנן תאונות עבודה
תאונת דרכים שהינה תאונת עבודה היא תאונה מורכבת יותר שכן ההתמודדות מערבת שני גופים. תחילה, ברוב המקרים, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה. לאחר מכן, בשלב שני, פונים לחברת ביטוח החובה אשר ביטחה את הרכב שהיה מעורב בתאונה, באמצעות אחוזי הנכות אשר נקבעים במסגרת הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. אך לא תמיד זו דרך המלך, והסיבות לכך יפורטו להלן.

מתי תוכר תאונת דרכים כתאונת עבודה? ומדוע בכלל צריך הכרה ושל מי?
ביטוח לאומי הוא הגוף שאמון על הטיפול בתאונות עבודה, והוא זה שמחליט האם להכיר בתאונה ככזו ואם לאו. כלומר, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי בוחן את התיק ומחליט.

באשר לתאונת דרכים ישנם 3 מצבים שבהם תוכר התאונה כתאונת עבודה:
1. כאשר התאונה מתרחשת בדרך לעבודה.
2. כאשר התאונה מתרחשת בדרך מהעבודה.
3. או כשהתאונה מתרחשת בזמן העבודה.

סדר הפעולות בטיפול בתאונות עבודה:
ברוב המקרים, ראשית יש לפנות למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויות הנפגע. ולמה הכוונה? דרך המלך היא לפנות למוסד לביטוח לאומי, כיוון שהמדובר בתאונת עבודה, וזאת כדי למצות את זכויות הנפגע. הכוונה היא לעבור ועדות רפואיות במסגרת המוסד לביטוח לאומי, ולקבל אחוזי נכות בהתאם לבדיקה הקלינית ולפציעה. כאשר לאחר מכן ניתן יהיה להשתמש בתוצאות הוועדה בתביעה מול ביטוח החובה.
לוועדות אלה יש להתכונן כראוי, ולכן מומלץ כבר בשלב מוקדם לפנות לייעוץ משפטי כדי לקבל את ההכוונה הטובה ביותר לצורך מיצוי הזכויות, וכמובן ליווי בוועדות.

הסדר ההפוך – קודם בית המשפט
פניה תחילה, בתביעה לבית המשפט ופנייה בבקשה ל….

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר lawguide.co.il 

תמיד כאן לשירותכם: