fbpx
חישוב

למה להסתפק בקרן אחת, כשאפשר למשוך משתיים?

יגאל פלג – מנהל תחום עסקי ומטה ומקצועי, אתר מנורה מבטחים

בין אם אתם שכירים או עצמאיים, ייתכן שבמהלך הקריירה נפתחה עבורכם קרן השתלמות.  בכל חודש אתם הפרשתם קצת מהמשכורת, המעסיק הפריש עוד קצת (או שאתם הפרשתם עוד קצת, כעצמאיים), והחיסכון הלך וגדל. אולי השתמשתם בסכום שנצבר כדי לממן השתלמות או לימודים, אבל הסכום שבו לא השתמשתם – נהיה נזיל עבורכם במלואו כעבור שש שנים, פטור ממס ופנוי למימון כל מטרה.
חוסכים רבים שמודעים ליתרונות של קרן ההשתלמות ממהרים לפדות את הכספים שהצטברו בה בחלוף שש שנים מהיום בו נפתחה. מה שהם לא יודעים הוא שיש באפשרותם למשוך גם את קרן ההשתלמות הוותיקה וגם את קרן ההשתלמות החדשה שפתחו, מטעם המעסיק החדש או בתור עצמאיים. לפעולה זו קוראים "השלכת ותק".
איך זה אפשרי? קודם כל, בואו נבדיל קרן השתלמות מקרן פנסיה. כשאתם עוברים בין מעסיקים או הופכים לעצמאיים, ברירת המחדל היא שתמשיכו להפקיד לקרן הפנסיה של המעסיק האחרון דרך המעסיק החדש או העסק שפתחתם. במילים אחרות, אותה קרן פנסיה אמורה ללוות אתכם מהיום הראשון בעבודה ועד לפרישה, גם אם בחרתם לנייד אותה בין חברות שונות. ההפקדות לקרן ההשתלמות, לעומת זאת, נפסקות לאחר סיום ההעסקה אצל המעסיק. משום כך, לא מן הנמנע שקיימות מספר קרנות השתלמות על שמכם, המפוזרות ביותר ממוסד פיננסי אחד. אם אתם לא בטוחים כמה קרנות השתלמות נפתחו עבורכם והיכן, אפשר לברר זאת בקלות דרך אתר "הר הכסף".
עוד הבדל מעניין לעומת קרן פנסיה הוא שגם כשההעסקה אצל המעסיק מסתיימת, דמי הניהול בקרן ההשתלמות נותרים כשהיו. בקרן פנסיה , לעומת זאת, דמי הניהול עשויים להתייקר עד לגובה התקרה הקבועה בחוק במקרים מסוימים, בהתאם להסדר התחיקתי.

תחת קורת גג אחת

הוותק של כל קרן ההשתלמות נקבע לפי מועד ההפקדה הראשון בחשבון. חשבון שנפתח בדצמבר 2008, למשל, יהיה פעיל החל מינואר 2009, אלא אם כן נכנסה הפקדה קודם לכן. עכשיו, נניח שיש לכם חשבון אחד שנפתח בינואר 2009, וחשבון אחר שנפתח לפני שנה. כלומר, אחד נזיל לחלוטין ואחד שניתן לפדות אותו רק בניכוי מס מרבי של 47 אחוזים. במקרה כזה, יש לכם אפשרות להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על חשבון הלא נזיל, וכך למשוך את הכספים משני החשבונות בקרנות ההשתלמות. כלומר, כל זמן שלפחות אחד משני החשבונות הוא במעמד שכיר. נכון לשנת 2020, לא ניתן להחיל ותק על שני חשבונות במעמד עצמאי. עוד תנאי מגביל הוא שאם בוצעה בעבר משיכה מהקרן הוותיקה, לא ניתן להחיל ממנה ותק.
גם לאופן שבו פודים כספים, לאחר החלת הוותק, יש כללים. הכלל הראשון הוא שיש למשוך את הקרן הצעירה לפני הוותיקה. כמו כן, יש למשוך את כל הסכום הצבור בקרן הצעירה – ולא קיימת אפשרות למשוך חלק ממנו. משיכה חלקית אפשרית רק מהקרן הוותיקה.
לפני שאתם נרתעים מהתנאים והכללים שמנינו כאן, זכרו – כשמושכים כספים מקרנות השתלמות בחלוף שש שנים ממועד פתיחתן או מאוחר יותר, מקבלים סכום חד-פעמי שפטור ממס הכנסה. זאת הטבת מס משמעותית, שלא אופיינית לאפיקי חיסכון אחרים, וניתן להחיל אותה על קרן בת פחות משש שנים רק אם משליכים עליה ותק של קרן ותיקה יותר.

מה אם אנחנו לא עומדים בקריטריונים להחלת ותק?…

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מנורה מבטחים

חישוב
תמיד כאן לשירותכם: