fbpx

מיטב דש: פעילות הצריכה הפרטית במשק מתאוששת במהירות

אלכס זבז`ינסקי, כלכלן ראשי מיטב דש,
פורסם באתר funder.co.il

הצריכה מתאוששות במהירות
לפי נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי שפרסם בנק ישראל, הרכישה היומית הממוצעת בענפי ריהוט, מוצרי חשמל, ביגוד, רשתות המזון ובתי המרקחת  הייתה גבוהה ואפילו משמעותית בשבוע שהסתיים ב-17/5 לעומת הממוצע בחודשים ינואר-פברואר. קניות חזקות משקפות כנראה שחרור ביקושים נדחים שהצטברו בזמן הסגר ולא צפויות להישאר ברמות אלה לאורך זמן. יחד עם זאת, בהנחה שלא תהיה החמרה משמעותית במגפה, אנו צופים שהפגיעה בצריכה הפרטית בישראל תהיה בסופו של דבר יחסית מתונה, למרות העלייה באבטלה, וזאת בגלל הסיבות הבאות:
חלק גדול מהצרכנים, שהכנסתם לא נפגעה, צברו חסכונות בזמן הסגר ללא יכולת להוציא כסף על יותר משליש מסל הצריכה הרגיל שלהם. בין אמצע מרץ ועד סוף אפריל הרכישות היומיות בכרטיסי אשראי היו נמוכות בכ-25% לעומת הממוצע היומי בינואר-פברואר. סל הצריכה השתנה משמעותית כאשר משקל המזון, בתי המרקחת ומוצרי חשמל  גדל לעומת התקופה לפני הסגר.
חלק גדול מהעובדים שיצאו לחל"ת הינם בעלי שכר נמוך יחסית. שלושת העשירונים התחתונים (הכנסה נטו של משק בית עד 10,500 ₪) אחראים יחד רק על כ-22% מסך ההוצאה של כלל משקי בית.
מדד סנטימנט הצרכנים בישראל ירד ב….

נקודות נוספות:
מספר משרות פנויות במשק ירד בחודשים מרץ-אפריל ב-65% לעומת החודשים המקבילים ב-2019. בעיקר נרשמה ירידה בענפי אירוח ואוכל, אמנות, בידור ופנאי (תרשים 5). מדאיגה העובדה שגם הביקוש למהנדסי היי טק ירד.
מפרסום של בנק ישראל עולה שנכון לסוף שנת 2019, סך האשראי לענף של בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל, שנפגעו ביותר מהמשבר, היה כ-2% בלבד מסך האשראי העסקי הכולל במשק. החשיפה לענף המסחר, שגם הוא יכול לסבול מקשיים, הרבה יותר גבוהה ועומדת על כ-13%. הסיכון יעלה משמעותית אם הפגיעה תתרחב לענף הנדל"ן והבניה שמהווים יחד כרבע מסך האשראי העסקי במשק.
מלבד השפעת הקורונה, עלולים להתגבר שני סיכונים נוספים לכלכלה הישראלית….

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר פאנדר     

תמיד כאן לשירותכם: