fbpx
מסדרון בית חולים

בעקבות המשבר בביטוח הסיעודי, הכיסוי בביטוח המוצע בקופות החולים יורחב

עירית אבישר, אתר כלכליסט

הזכאות לקצבה תוארך מ-5 ל-15 שנים, והקצבה החודשית תגדל בעד 30% ברובד חדש ומורחב שקופות החולים יציעו החל מהשנה הבאה; הצעד נעשה בעקבות החלטת מרבית חברות הביטוח לצאת מפעילות הביטוח הסיעודי הפרטי.

על רקע הפסקת מכירת פוליסות סיעוד פרטיות, רשות שוק ההון תאפשר למבוטחים להרחיב את כיסויי הפוליסה בביטוחי הסיעוד בקופות החולים. במסגרת ההרחבה, ניתן יהיה להאריך את הכיסוי ברכישת רובד המגדיל את הזכאות לקצבה לעד 15 שנים, במקום 5 שנים כיום, וכן להגדיל את גובה הקצבה החודשית ב-1,000 שקל בבית וב-3,000 שקל במוסד סיעודי, כולמר עלייה של 20%-30% לעומת הקצבה הנוכחית.
רשות שוק ההון, בראשות ד"ר משה ברקת, פרסמה היום תקנות סופיות המרחיבות את הכיסוי בפוליסות הביטוח הסיעודי ע"י יצירת רובד ביטוחי נוסף. מטרת המהלך היא לתת מענה מסוים לצמצום הזמינות של פוליסות סיעוד פרטיות בשוק למבוטחים חדשים בעקבות החלטת רוב חברות הביטוח לצאת מהפעילות בתחום. הרובד החדש שייכנס לתוקף בפברואר 21 יאפשר למבוטחים המעוניינים בביטוח סיעודי, לרכוש מוצר משופר דרך קופת החולים.
כיום הכיסוי הביטוחי הבסיסי בקופות החולים, מאפשר לקבל קצבה חודשית של עד חמש שנים מהמקרה הביטוחי בגובה של 5,500 שקל במידה והמבוטח שוהה בבית, ובמידה והמבוטח שוהה במוסד סיעודי עומדת הקצבה עד כ-10,000 שקל. הסכומים נכונים למצטרפים עד גיל 49 והם הולכים ופוחתים עבור מבוטחים המצטרפים בגיל מבוגר יותר. הרובד המורחב, שכאמור ירחיב את משך תקופת קבלת הקצבה ועד גובהה, יהיה אחיד יהיה בכלל קופות החולים זאת במטרה לאפשר לחברי קופות החולים לעבור בקלות בין קופות החולים מבלי לפגוע בביטוח הסיעודי שברשותם, ומבלי…..

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: