fbpx
וירוס קורונה

דמי ניהול והקורונה – מה הקשר?

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

בשל מגפת הקורונה עסקנו בחודשים מרץ עד היום בעבודה המקצועית היומיומית, בליווי והדרכה של
"צוותי הקורונה", כ-100 צוותים )קיבוצים ותאגידים(.
ההתמקדות בדחוף דחתה את נושא דמי הניהול למועד מאוחר יותר – והנה המועד הגיע היום.
מחודש ינואר 2020 ערכנו מספר רב של מכרזים פנסיונים, )כולל קרנות השתלמות, גמל וחיסכון(.
תוצאות המכרזים הביאו אותנו לתובנות ואותן בחרנו לשתף עמכם:
א. דמי ניהול הם חלק חשוב בהסכמי הפנסיה. לא "החשוב" ובכל זאת חשוב.
ב. דמי הניהול נגבים מההפקדה והחיסכון גם בתקופת ההפסדים )קורונה …(.
ג. במקרים שבהם דמי הניהול גבוהים מהמוסכם/מקובל, הנפגע היחיד הוא החוסך ב"כיסו".
ד. מכיוון שדמי הניהול הם "בלתי נראים" לרוב האנשים, כמו וירוס הקורונה, הפגיעה בחיסכון
הפנסיוני יכולה להיות קשה ובלתי הפיכה מכיוון שקשה עד בלתי אפשרי, לקבל החזר
רטרואקטיבי
ה. במכרזי סט פוינט! בע"מ נקבע רף מקסימלי של דמי ניהול ומי שמעוניין להשתתף חייב לעמוד
מתחת לרף זה . לרוב דמי הניהול המוצעים נמוכים משמעותית.
ו. קרנות הפנסיה נדרשות לענות על קריטריונים איכותיים נוספים וביניהם: שירות ללקוח, תשואה
לאורך שנים ( 5 שנים פלוס) , מדד שארפ, איזון אקטוארי, נאמנות לקוחות (קליטה ועזיבת לקוחות) , יכולת
טכנולוגית, רפרנט שירות אישי ועוד.

וירוס קורונה
תמיד כאן לשירותכם: