fbpx

קיבוצים: הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או קצבת אובדן כושר עבודה – יחויבו בדמי ביטוח לאומי

אתר KIBUZ.ORG.IL

לאחרונה מקבלים חברי קיבוצים הודעת תשלום דמי ביטוח בגין הכנסות מפנסיה מוקדמת או אובדן כושר עבודה שמשלמן לא ניכה מהן, בעת התשלום, דמי ביטוח (החיוב הינו על השנים 2016-17).
הודעות אלו הן בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי[1], הקובע חובת תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה.
בהתאם לחוזר, על חברות הביטוח לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מ"פנסיה מוקדמת". בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (סעיפים 345 א' ו-ב') הכנסה מ"פנסיה מוקדמת" כוללת גם קצבה בשל נכות או אובדן כושר עבודה מלא או חלקי, שנרכשה מכוח חיקוק או הסכם עבודה.

נזכיר, כי קיימים שלושה סוגי פוליסה:

–      פוליסה מכוח חיקוק או הסכם עבודה – חובת הניכוי במקור מקצבת המבוטח חלה על משלם הקצבה.
–      פוליסה פרטית – חובת התשלום חלה על המבוטח.
–      פוליסה של עובד עצמאי – חובת התשלום חלה על המבוטח.

נציין, כי עד כה, החיובים שנשלחו לקיבוצים היו רק לגבי הכנסות מפוליסה פרטית (במקרים בהם היה מדובר בפוליסה שנעשית מכוח חיקוק או הסכם עבודה – הפנייה הייתה למשלם הקיצבה).

שינויים שחלו בעקבות פרסום החוזר

–    אין לעשות הבחנה בין קצבה המשתלמת מכוח חיקוק לבין פוליסה פרטית.
–    בתהליך סגירת שנה ייבדקו כל דיווחי הפנסיה/אובדן כושר עבודה שהתקבלו ב….

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר KIBUZ.ORG.IL  

תמיד כאן לשירותכם: