fbpx
יד עוצרת נפילה

הפסקת עבודה עקב מצב רפואי: מה הן הזכויות?

אדם שהפסיק את עבודתו או הפחית את היקף משרתו בשל מצב רפואי לעיתים אינו מודע לזכויותיו לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי או מקרן פנסיה / ביטוח מנהלים. כך תממשו את זכויותיכם באופן מיטבי

עורכת דין לינוי אולניק בשיתוף LawGuide , אתר מעריב

הזכויות במדינת ישראל לא ניתנות רק בשל אבחנת המחלה או המצב הרפואי, אלא בגין השפעת המצב הרפואי על התפקודים השונים.

קבלת פיצויים במקרים של הפסקת עבודה או הפחתת היקף משרה מסיבות בריאותיות
כעת נבנה יחד את בניין הזכויות למי שכתוצאה ממצבו הרפואי נפגעה היכולת להמשיך ולהשתלב בשוק העבודה באותו אופן. אדם שנאלץ להקטין את משרתו או אפילו להפסיק את עבודתו מסיבה רפואית יכול להיפרע ממספר מקורות:

1. המוסד לביטוח לאומי- במסגרת תביעה לקצבת נכות – מטרת העל היא להשיב על השאלה – האם המצב הרפואי פגע ביכולת של התובע להשתלב בשוק העבודה ואם כן כמה? הבדיקה מתבצעת ב-2 שלבים…

א. נכות רפואית …
ב. דרגת אי כושר …

2. קרן פנסיה / ביטוח מנהלים …

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מעריב

 

 

יד עוצרת נפילה
תמיד כאן לשירותכם: