fbpx
מטבעות

קופות גמל להשקעה – תקנות ניוד קופות גמל להשקעה והיתרון שזה מייצר על פוליסות חיסכון

קופת גמל להשקעה היא מוצר חשוב בארגז הכלים של כל סוכן/יועץ לכן אנו תמהים מדוע רשות שוק ההון עדין אינה מאפשרת ליועצים פנסיוניים להפיץ את המוצר ובכך למעשה נפגעים לקוחות.

דני גיגי, בנק הפועלים . פורסם באתר funder.co.il

ב 2/9 פורסם ברשומות תיקון לתקנות הניוד וממועד זה ניתן:

1. לנייד יתרות בין קופות גמל להשקעה

2. לנייד כספים מקופות גמל להשקעה לקופ"ג לקצבה (קרן פנסיה, בטוחי מנהלים) רק לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס ובתנאי ש:

2.1 עמית הגיע לגיל פרישה מוקדם (גיל 60)

2.2 העברה לשם קבלת קצבה בלבד! – לא למשיכה חד פעמית!.

תיקון זה מקנה יתרון נוסף לקופ"ג להשקעה על פני פוליסות חיסכון. להלן הבדלים נוספים בין שני מוצרים אלה….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

מטבעות
תמיד כאן לשירותכם: