fbpx

משיכת כספי חיסכון פנסיוני

החיסכון הפנסיוני מורכב משני חלקים – פיצויים ותגמולים.
כעת נתמקד באפשרויות ליהנות מחיסכון התגמולים, נושא שעבר שינויים רבים לאורך השנים, נציג את הדברים ברמה הכללית והמובנת ונימנע מעודף פרטים שאינם רלוונטיים לרובנו שיקשו על ההבנה.

מי שמעוניין להעמיק מוזמן ליצור קשר עם אנשי סטפוינט.

עד 31.12.2000, ניתן היה להפקיד כספים בכל תכנית שהיא הון או קצבה, ובפרישה למשוך כספים גם הוניים וגם קצבתיים (שנצברו עד לשנת 2000) כסכום חד פעמי פטור ממס.
לעצמאים שביננו נסגרה פרצה זו בסוף אפריל 1997 והחל ממועד זה הפקדות קצבתיות שלהם (שגם זיכו אותם בהטבות מס מוגברות) נצבעות כקצבה.
השכירים שביננו נאלצו גם הם החל ב 1.1.2000, לבחור בחיסכון הוני או קצבתי. צבע הכספים נקבע במועד ההפקדה ומשיכה עתידית של כספים קצבתיים הפכה לחייבת במס.
בתקופה זו קמו יועצים כאלה ואחרים והמליצו לאנשים (מטעמי מס) לבטל/להקטין תכניות פנסיה/ קצבה טובות או לבקש נספח הוני לכספים בתכניות ביטוח מנהלים וותיקות ובקרנות פנסיה שבהן עלות הפנסיה אטרקטיבית מאוד ובכך לעקר אותן מהיתרון הטמון בהן. (אנו חוזרים על המנטרה: המטרה המרכזית לחיסכון היא לפנסיית מטרה מכובדת) המעבר לחיסכון הוני פגע בחיסכון הפנסיוני.
עד 31.12.2004 ניתן היה (לשכירים ולעצמאים) למשוך את הכספים שנצבעו כהוניים לפי הכללים שליוו אותנו עד שנת 2000.
כספים חדשים ממועד זה ועד ל 31.12.2007 שהופקדו ככספים "הוניים" אמנם ניתנו למשיכה חד פעמית פטורה ממס אך רק מגיל 60.
החל ב 1.1.2008 כל החיסכון הוא קצבתי הן לעצמאים והן לשכירים.
הדרך להיפגש עם כספים שהופקדו במעמד קצבתי לפיכך הינה:
א. קבלת קצבה ותשלום מס בהתאם לגובה הקצבה.
ב. משיכה שלא כדין, המס יהיה בשיעור 35% או המס השולי לפי הגבוה משניהם.
אלא אם כן:
– החיסכון נמוך מסכום המאפשר קבלת מקצבת מינימום (כ 100,000 ₪ נכון להיום) והעמית איננו מקבל קצבה.
– הקצבה לאחר ההיוון גבוהה מהקצבה המזערית נכון להיום 4,525 ₪ לחודש.
בשנת 2012 החליטה מדינת ישראל להעניק הטבת מס במטרה לפצות על אובדן החיסכון ההוני בצורה של תיקון 190 (שלצערנו רובנו מכירים אותו רק כסוג של חיסכון שעשוי במקרים מסוימים להוביל להקטנת מס רווחי הון, אך עלול להוביל לתשלום מס מלא ככל שלא נעשה באופן תקין). מדינת ישראל מעניקה הטבות מס לפיצויים ותגמולים בשיעור 52% מתקרת ההכנסה המזכה, נכון להיום 8,510 ₪ שהוא שווה ערך לקופון מס בגובה 796,536. את ההטבה ניתן לקבל באמצעות מילוי טופס 161ד' בו ניתן להחליט האם מבקשים לשלם פחות מס על הפנסיה או לחליפין למשוך כספים קצבתיים שנצברו ברכיב התגמולים בפטור ממס. ההחלטה היא של כל אחד ואחת מאתנו כיצד לנצל הטבת מס זו (שיקולים יכולים להיות: שיעור המס השולי, צרכים, מצב אישי ובריאותי) כל אחד יכול לבחור באפיק המתאים לו ביותר.
ג. במקרה פטירה, המוטבים זכאים לקבל את כספי קופת הגמל והרווחים בפטור ממס.
כולל מס רווחי הון עד שלושה חודשים ממועד הפטירה.
המוטבים זכאים לבקש להעביר את כספי קופת הגמל שירשו לחשבון חדש על שמם- הסבת כספי נפטר- ועל כך ניתן להרחיב, מדובר בהורשה בין דורית למי שמתעניין וצבר חיסכון גבוה מהחיסכון הדרוש לו בשוטף.

לחץ כאן למידע נוסף וקביעת פגישת היכרות 

תמיד כאן לשירותכם: