fbpx

איך תהפכו את קרן הפנסיה שלכם לטובה יותר?

חוסכים שיגלו אקטיביות בנעשה בקרן הפנסיה שלהם יהפכו אותה לרווחית יותר עבורם – כל שבריר אחוז חשוב, אז אל תוותרו על אקטיביזם

נדב טסלר, אתר ביזפורטל

בימים האחרונים בוודאי קיבלתם את הדוח הרבעוני מקרן הפנסיה במחקר שפורסם לאחרונה נמצא כי למעלה מ-50% מהנשאלים כלל לא פתחו את הדוחות ורבים מאלה שפתחו את הדוחות לא תמיד הבינו את הכתוב בהם.
תחום החיסכון הפנסיוני נתפס כתחום משעמם ברמת מעורבות נמוכה של הציבור בשנים האחרונות נעשו מספר מהלכים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שנועדו לגרום לכך שגם העובדים ברמת המודעות הנמוכה ביותר יקבלו את החיסכון האופטימלי לפרישה.

רפורמות בשמות כמו קרנות ברירת מחדל, תקנון תקני ומסלולי השקעה תלויי גיל הובילו לכך שגם העובדים שלא מתעניינים בחיסכון הפנסיוני ישלמו דמי ניהול נמוכים, ימצאו בכיסוי מירבי וכספיהם יושקעו במסלולי השקעה המותאמים לגילם.

אך עדיין גם מי שהרפורמות האחרונות חלו עליו יכל לבצע שינויים קטנים בתכנית הפנסיה שלו ולהפוך את קרן הפנסיה שלו מטובה מאוד למושלמת.
מסלולי השקעה: ישנן אפשרויות בחירה נוספות
תוצאות המשבר הכלכלי בשנת 2008 הובילו לכך שכעבור מספר שנים קודמה רפורמה משמעותית בחיסכון הפנסיוני: מסלולי השקעה תלויי גיל. מטרת הרפורמה להקטין את רמת הסיכון בחיסכון הפנסיוני ככל שמתקרב מועד הפרישה.

עד לשנת 2016 נוהלו במסלול השקעה אחד כספים של חוסכים בראשית דרכם וחוסכים ערב הפרישה. בהתאם לרפורמה החוסכים יחולקו לשלוש קבוצות גיל ובהתאם לגילם יתבצע ניהול ההשקעות במסלול החיסכון הפנסיוני שלהם. לדוגמה לחוסכים עד לגיל 50 רמת החשיפה למניות תעמוד על 45%, לחוסכים בין גילאי 50 ל-60 רמת החשיפה למניות תעמוד על…..

מסלולי ביטוח: האם אתם צריכים לשלם על כל הכיסויים?
קרן פנסיה היא אמנם חיסכון לגיל פרישה אך היא כוללת גם שני כיסויים ביטוחים, כיסוי לאבדן כושר עבודה וביטוח שאירים, ביטוח למקרה מוות. במסגרת התקנון התקני, קרן הפנסיה מעניקה למצטרפים את….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

תמיד כאן לשירותכם: