fbpx

העובד, המעסיק והקורונה: שאלות ותשובות בנושא העסקת עובדים בתקופה של מגפה

במסגרת פעילותינו אנו נתקלים מידי יום בשאלות בנושא העסקת עובדים בתקופת הקורונה. כהרגלנו ננסה להיות קצרים וברורים:
1. עובד בבידוד: החל ב 30 בספטמבר 2020 ביטל בית המשפט העליון את תוקף תעודת המחלה הגורפת על פיה חויבו המעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים בבידוד.

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

ההסדר האלטרנטיבי טרם נחתם, לכן המעסיקים ימשיכו לשאת בנטל ולשלם את ימי המחלה של העובד, אך סוכם כי ההסדר החדש יכול רטרואקטיבית מ 1.10 , או אז יוכל המעסיק להתקזז מהמדינה בהתאם להסדר החדש (ראה נספח).
2. עובד שחלה בקורונה, כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה יוכר כנפגע בעבודה, חלילה במקרה של בעיות רפואיות מתמשכות הדבר שווה כסף רב לעובד.
3. עבודה מהבית, המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרה:
" התפשטות נגיף הקורונה אילצה מעסיקים רבים לאפשר לעובדיהם לעבוד מהבית. עובד שנפגע במהלך ביצוע עבודה מהבית, צריך להגיש תביעה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה, תאונה שהתרחשה בביתו של העובד, תיחשב כתאונת עבודה אם יוכיח שהוא נפגע תוך כדי ועקב העבודה מהבית. לתביעה יש לצרף אישור מעסיק לעבודה מהבית (הכולל תאריכים ושעות עבודה)."
4. שעות נוספות- הוגמשה היכולת של המעסיק להעסיק עובדים בשעות נוספות.
הרחבה לסעיף 1:
– עובד שנדרש לבידוד (בגין עצמו או עקב חובת בידוד לילדו), ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.
– כיום העובד לא נדרש לפנות לרופא המשפחה, מספיקה תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות והצהרה על היעדרות.
– אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש ממנו או לאפשר לו להגיע לעבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך.
כללי התשלום עד לשינוי שמצפים לו, הינם בהתאם לחוק ימי מחלה:
• עבור יום המחלה הראשון לא זכאי העובד לתשלום.
• עבור יום המחלה השני והשלישי זכאי העובד ל-50% משכרו.
• החל מהיום הרביעי זכאי העובד לתשלום מלא שכרו.
בתקופת ימי מחלה העובד זכאי לכל הטבות השכר הנלוות.
נספח פוליטיקה:
– מעסיקים מתלוננים על ההוצאה הכספית שהוטלה עליהם (ראה את נספח הדיון בבג"צ) כולל את הצורך שלהם לממן את "חופשת הבידוד" לעובדים שמצאו זמן לתפוס חופשה בחו"ל במדינות שקיימת חובת בידוד לשבים מהן.
– מעסיקים מתלוננים שעקב הארכת תקופת החל"ת, יש קושי במציאת עובדים.
– עובד יכול לעבוד מהבית בתקופת הבידוד בהסכמה הדדית.
ובתנאי שסוג העבודה ניתן לביצוע בבית ולעובד יש תנאים מתאימים.
– בית המשפט העליון קבע כי פרשנות משרד הבריאות לפיה "מחלה" כוללת גם "חשש ממחלה" או "חולה סטטיסטי" אינה מקובלת, השופט שטיין כותב: "אנו מצויים במצב חירום לאומי חסר תקדים. כולנו דואגים, כולנו נזהרים, וכולנו עוטים את המסכה כדי למנוע הדבקוֹת. בד-בבד, אנחנו ממשיכים לדבר באותה שפה ולעשות שימוש באותם עקרונות משפטיים ששימשונו בהצלחה מקדמת דנא. במקרה שלפנינו, שפה זו ועקרונות אלה אומרים לנו כי 'חולים סטטיסטיים' השוהים בבידוד מניעתי, בעודם נקיים מתסמיני מחלה ומהנגיף, אינם חולים בשום מחלה אשר שוללת את יכולתם לעבוד; כי אי-כושרם לבצע את עבודתם נכפה עליהם על ידי צו-בידוד שלטוני, ולא על ידי מחלה;
וכך פסל בית המשפט את תעודת המחלה הגורפת שנקבעה על ידי משרד הבריאות על חשבון המעסיקים וקבע: "התעודה הוצאה בחוסר סמכות ודינה בטלות".

בית המשפט העליון הנחה את המדינה לגבש הסדר הוגן ומאוזן, ההסתדרות קראה להחיל את ההסדר המוכל כתוצאה מהוראות פיקוד העורף או אז המעסיקים מקבלים מהמדינה שיפוי בגין שכר העובדים.

מסתמן שהמתווה החדש יכלול:
א. פיצוי מהמדינה למעסיקים בגין 50% מהתשלום שלהם לעובדים בגין ניצול ימי מחלה.
ב. המדינה תעביר באמצעות המעסיקים לעובדים שאין להם ימי מחלה צבורים, 70% משכרם.

 

לחץ כאן למידע נוסף / קביעת פגישה

תמיד כאן לשירותכם: