fbpx
פיטורים

כאן ועכשיו: ייעוץ פנסיוני למעסיקים וארגונים

הייעוץ הפנסיוני ברמת המעסיקים והארגונים הפך בשנים האחרונות לכורח המציאות.

כמי שעוקבים אחר השינויים בעולם הפנסיה הישראלי מאז 1998 (שנת ההקמה של חברת סטפוינט), אנו מבינים שעולם הפנסיה שלנו השתנה מהקצה לקצה במהלך השנים.

לניסיון המצטבר שנרכש בחברה לאורך שנים אלו אין אח ורע, הוא נרכש תוך שימת דגש על מכלול ההיבטים: משפטיים, יחסי עבודה, מיסוי, היבטים כלכליים, הפרקטיקה בפועל וה- DNA הספציפי של כל ארגון וארגון.

סל השירותים ללקוחות סט פוינט! הוא רחב מאוד הן ברמת הארגון, והן ברמת הפרט.
סל זה כולל:

תכנון, יישום ובקרה של תנאים סוציאליים בארגון, תוך מתן חשיבות רבה לבקרה.
סיוע בניסוח חוקה פנסיונית המתאימה ל- DNA של הארגון.
אופטימיזציה של מנגנון “הממשק האחיד”.
הרצאות לעובדים ב”גובה עיניים”, כחלק מאסטרטגיית ניהול הפנסיה בארגון.
ביצוע ומעקב אחר נתונים אקטוארים של תכניות הביטוח.
בנייה ושיפור הסדרים פנסיוניים לארגונים מקצועיים.
התאמת פתרונות פנסיונים וביטוחיים יצירתיים לשכירים בארגון.
יישום מודלים של פנסיה תקציבית.
מקסום הטבות המס בגין קצבה מזכה וקצבה מוכרת כבר במועד ההפקדה!
מקסום זכויות בחסכונות השונים, תוך שימוש יצירתי במגוון המוצרים הקיים.
תכנון מערכות משולבות של חסכון בעל תשואה עודפת
הגנה על מערך ההכנסה המשפחתית וחיסכון לפנסיית מטרה ולאו דווקא לפי תקציב.
התעקשות שלנו על פגישה אישית במקרה של פרישה (גיל פרישה) ובנייה נכונה של אסטרטגיית התביעה במקרה של אירוע ביטוחי, גם ברמה של מיצוי זכויות ככל שנדרש.

לתיאום פגישה ומידע נוסף

פיטורים
תמיד כאן לשירותכם: