fbpx

תביעת ביטוח סיעודי: כך תקבלו את התגמולים מחברת הביטוח

אנשים רבים בוחרים לבטח את עצמם בביטוח סיעודי פרטי כדי להיערך ליום שבו יזדקקו לסיוע בביצוע פעולות בסיסיות. כיצד ניתן להתגבר על הקשיים שמערימה חברת הביטוח ביחס לתשלום התגמולים?

עו"ד סיגל רייך-הלל בשיתוף LawGuide, אתר מעריב

אנשים רבים בוחרים לבטח את עצמם ואת קרוביהם בפוליסות ביטוח סיעודי באמצעות חברות ביטוח פרטיות או באמצעות ביטוח סיעודי שמציעות קופות החולים. על פי רוב, הסיבה לכך טמונה ברצונם להבטיח כי בבוא היום כאשר יהפכו לסיעודיים יוכלו לקבל את הטיפול הסיעודי הטוב ביותר מבלי להוות נטל כלכלי על בני משפחתם.
ביטוח סיעודי הוא למעשה חוזה שנכרת בין חברת הביטוח ובין אדם פרטי אשר לפיו המבוטח משלם דמי ביטוח חודשיים כדי שבמקרה שהוא יהפוך לסיעודי, חברת הביטוח תשלם לו תגמולים כספיים. מטרתו של הביטוח הסיעודי היא לספק תמיכה כלכלית לאדם שהפך לסיעודי או שנמצא במצב סיעודי ואין ביכולתו לבצע פעולות בסיסיות ויום יומיות בעצמו. יובהר כי מצב סיעודי הוא אינו נחלתם הבלעדית של בני הגיל השלישי והוא עלול להיגרם גם לאנשים צעירים בעקבות מחלה, תאונת דרכים, אירוע מוחי ועוד.
לאחר הגשת מסמכי התביעה, חברת הביטוח תערוך בדיקה של כל המסמכים כדי לבחון את זכאות המבוטח לתגמולי הביטוח. בחלק מהמקרים חברת הביטוח תדרוש מהמבוטח להיבדק על ידי רופא מטעמה במטרה לוודא כי הוא אכן עומד בדרישות שצוינו לעיל.בחלק מהמקרים לאחר ביצוע הבדיקה למבוטח, הרופא מטעם חברת הביטוח יחווה דעתו כי המבוטח….

טענות דחייה נפוצות של חברות הביטוח
חברות הביטוח דוחות מעת לעת תביעות סיעוד של מבוטחים מסיבות שונות ומגוונות. בין הסיבות השכיחות לדחיית התביעה ניתן לציין אי עמידה בתנאי פוליסת הביטוח. תוך כך החברה עשויה לטעון כי המבוטח אינו ….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מעריב

תמיד כאן לשירותכם: