fbpx

מהי פנסיה חובה, מתי חייבים להפריש אליה – ומתי לא

על מי חלה חובת הפרשת פנסיה, אחרי כמה זמן מחויב המעסיק להפקיד ומה גובה ההפרשות לפנסיית חובה עבור שכירים ועצמאים?

אתר www.inn.co.il

בשנת 2008 אירע אחד המהלכים המשמעותיים בעולם הפנסיה בישראל, עם פרסומו של צו ההרחבה לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים.

צו זה קבע כי כל מעסיק מחויב מעתה בהפרשות לפנסיית חובה לעובדים שלו, בהתקיים התנאים המצוינים בצו, אותם נפרט בהמשך.

המהלך הושלם בשנת 2017, אז חובת ההפרשות לפנסיה חובה הוחלה גם על עצמאים.

על מי חלה כיום החובה, אחרי כמה זמן מחויב המעסיק להתחיל להפקיד ומה גובה ההפרשות לפנסיית חובה עבור שכירים ועצמאים? על כך נשיב במאמר זה.

מהי פנסיית חובה
חובת ההפרשות לפנסיה חובה שונה באופן טבעי בין שכירים לעצמאים, ובמקרים מסוימים היא חלה גם על מי שעובדים במקביל כשכירים וגם כעצמאיים.

פנסיית חובה לשכירים…
פנסיית חובה לעצמאים…
שכירים שהם עצמאיים…
שכיר המועסק אצל יותר ממעסיק אחד…
מה ניתן לעשות אם המעסיק אינו מפקיד לפנסיה….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר www.inn.co.il

תמיד כאן לשירותכם: