fbpx
מיואש מול מחשב

עדכון תקרות והפקדות לשנת 2021

מהרבה בחינות בשנת 2020 קרו דברים מרתקים בכל קנה מידה, נפרצו דרכים חדשות, הופתענו ממצבים מתפתחים בכל הכיוונים, השינויים שחווינו יישארו אתנו עוד שנים רבות.

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

אחת ההפתעות הייתה העלייה המטאורית בשכר הממוצע במשק, בעקבות גל הפיטורים והחל"ת. מרבית העובדים אשר הוצאו לחל"ת הינם בעלי שכר הנמוך מהממוצע במשק. כתוצאה מכך, באופן פרדוקסלי, השכר הממוצע במשק גדל, הדבר יצר אנומליות לא מעטות כמו "העלאת שכר חברי הכנסת" הצמוד לשכר הממוצע במשק, בין הבודדים שזכו להטבה זו.
לפיכך הוחלט ב 2021 על הקפאת השכר הממוצע במשק אותו מפרסם המוסד לביטוח לאומי. ואתו התקרות הצמודות למדד זה, כאשר הסיבה הרשמית לכך היא הפגיעה של נגיף הקורונה במשק.
השכר הממוצע במשק מפורסם אחת לשנה בינואר ותקף לכל השנה,

התקרות הרלוונטיות הצמודות לשכר הממוצע במשק בעולם הפנסיה:

נושא תקרת 2021  – תקרה חודשית
תקרת הפקדה לקרן פנסיה 4,326
תקרת הפקדה לעצמאי 897
שכר ממוצע במשק 10,551
שכר מינימום 5,300
תקרת שכר להפקדות תגמולים וא.כ.ע ללא שווי מס 26,378
תקרת הפקדה לפיצויים ללא שווי מס 34,900

 

מדד המחירים לצרכן כצפוי ירד בשנה האחרונה ולכן נראה ירידה בתקרות הצמודות למדד זה.

א. פטור שנתי לפיצויים.

ב. הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי (במעמד שכיר נותר ללא שינוי, כבר שנים רבות),

ממש לא ברור למה מענישים שוב את העצמאים.

ג. תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה.

ד. תקרת הכנסה המזכה בהטבות מס, פטור על קצבה מזכה בפנסיה ופטור על קצבאות שארים.

נושא תקרת 2020 תקרת 2021
תקרת הון פטור בפרישה 796,536 791,856
תקרת הכנסה מזכה (52%) 8,510 8,460
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים 18,600 18,480
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה 71,337 70,913
פטור על פיצויי פיטורין תקרה שנתית 12,420 12,340
שווי נקודת זיכוי 219 218
קצבה מזערית למשיכת הון 4,525 4,498
תקרת הכנסה מזכה בהטבות מס 8,800 8,700

 

לחץ כאן לחוברת עדכון מלאה של משרד האוצר

 

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: