fbpx

חברות הביטוח הגדולות יחזירו למבוטחים מאות מיליוני שקלים

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל תביעה ייצוגית נגד חמש חברות הביטוח הגדולות על כך שנמנעו מהוספת ריבית על תשלומים ששולמו למבוטחים באיחור

ליטל דוברוביצקי, אתר כלכליסט

 

חמש חברות הביטוח הגדולות כלל, מגדל, הפניקס, הראל ואיילון יצטרכו לפצות מבוטחים על אי־תשלום ריביות בשנים 2010‑2021. כך קבע אתמול בית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר קיבל תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברות. בשנת 2015 הוחלט על אישור התביעה כייצוגית, ואתמול ניתן פסק דין בתביעה לגופה. חברות הביטוח הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על חלק מהחלטת האישור משנת 2015, אולם בהמשך משכו את הערעור.

במסגרת התובענה נטען על ידי התובעים באמצעות עורכי הדין מיכאל בך ורון לדרמן ממשרד בך, לדרמן ושות' כי חברות הביטוח נמנעות, כמדיניות, מלהוסיף ריבית על תגמולי ביטוח המשולמים על ידן, בכל ענפי הביטוח, בכל סוגי הביטוח, ובכל פוליסות הביטוח, ללא יוצא מן הכלל, וזאת בניגוד להוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח.
התובעים טענו כי בהתאם לסעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח סכומי הריבית שנצברים אצל חברות הביטוח על תגמולי הביטוח, בתקופה של החל מתום 30 יום ממועד מסירת התביעה ועד למועד התשלום בפועל, שייכים למבוטחים, בעוד שבמשך שנים, חברות ביטוח שלשלו כספים אלה, המצטברים לסכומי עתק, לכיסן.

התובעים טוענים כי מעבר לסכומי ההשבה המשמעותיים…….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

תמיד כאן לשירותכם: