fbpx

חובת גילוי חדשה לסוכן הביטוח בעת צירוף לקוח

החל מחודש מרץ, סוכני הביטוח מחויבים לגלות, במסגרת צירוף לקוח, אם הם עובדים עם חברה אחת בעיקר – שסך העמלות ממנה מגיע ליותר מ-40% מהעמלות שהוא מקבל באותו ענף.

קרן מרדכי, אתר FUNDER.CO.IL

מיום שני הקרוב, ה-1 במרץ, סוכני הביטוח מחויבים לגלות, במסגרת צירוף לקוח, אם הם עובדים עם חברה אחת בעיקר – שסך העמלות ממנה מגיע ליותר מ-40% מהעמלות שהוא מקבל באותו ענף.
מדובר בכניסה לתוקף של תיקון "חוזר הצירוף" שפרסם הממונה משה ברקת בדצמבר האחרון; הוא היה צריך להיכנס לתוקף ב-1 בינואר ונדחה ל-1 במרץ כדי לאפשר לסוכנים ולחברות להתארגן.
מדובר במהלך משמעותי לקידום מודל הסוכן האובייקטיבי אותו יזם הממונה, ושנתקל בביקורת מצד סוכנים רבים ומצד לשכת סוכני הביטוח. על פי התיקון יידרש סוכן הביטוח "לגלות למועמדים לביטוח במהלך הליך הצירוף, כי עיקר הכנסותיו של סוכן הביטוח הן מחברות ביטוח מסוימות והוא מציע למבוטח את המוצרים מחברות אלו בלבד, ולא מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק הביטוח". ההנחיה לא תהיה תקפה ל……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: