fbpx

בני 60 ומעלה? הדברים החשובים שאתם צריכים לדעת על קצבת הפנסיה שלכם

במשך כל שנות העבודה אנחנו חוסכים כספים בקרן הפנסיה, שישולמו לנו כפנסיה חודשית לאחר הפרישה. מה יהיה גובה הקצבה והאם יש לנו דרך להשפיע על הסכום שנקבל בכל חודש?

יעל מנדלבוים, אתר בית השקעות אלטשולר שחם

גע הפרישה לפנסיה הוא אחד הרגעים המרגשים ביותר בחיים. מה צריכים לדעת החוסכים שהגיעו לגיל הפרישה ומעוניינים להתחיל לקבל את קצבת הפנסיה?

שלום לאה, היציאה לפנסיה מסמלת סיום של תקופה ארוכה ומעבר לפרק חדש. במועד הפרישה יש לא מעט החלטות שצריך לקבל, חלקן עשויות להשפיע על איכות החיים שלנו במהלך כל שנות הפרישה ועד סוף חיינו. חוסכים בני 60 ומעלה אשר חסכו בקרנות הפנסיה החדשות (קרנות שנפתחו לאחר שנת 1995) יכולים להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה שלהם, כאשר הסכום שיקבלו נגזר מהחיסכון הכולל שצברו במהלך שנות עבודתם. איך זה עובד? קרן הפנסיה מחלקת סכום החיסכון במקדם ההמרה לקצבה, ובדוגמה מספרית אם למשל חסכתם בקרן הפנסיה שלכם כשני מיליון שקלים ומקדם ההמרה שקרן הפנסיה קבעה עבורכם הוא 200, המשמעות היא שאתם אמורים לקבל בכל חודש פנסיה 10,000 שקלים. ומה משפיע על מקדם ההמרה? הנתונים האישיים כמו גיל הפרישה, גיל בן או בת הזוג, תאריך הפרישה ועוד. פרמטרים נוספים שמשפיעים בצורה מהותית על גובה הקצבה, הם דמי הניהול והתשואה בקרן הפנסיה שלכם.

יעל, הזכרת את דמי הניהול והתשואה כגורמים המשפיעים על הקצבה החודשית. איזו השפעה יש לתשואה על גובה קצבה הפנסיונית?

לתשואה יש השפעה דרמטית על גובה הפנסיה שנקבל בטווח הארוך. גם אחרי הפרישה הכספים ממשיכים לצבור תשואה בשוק ההון בחשבון ייעודי למקבלי קצבאות. כדי שקרן הפנסיה תוכל לשלם לחוסכים את הקצבה שמגיעה להם, היא מציבה יעד מטרה של תשואה שנתית בגובה 4.26% ברוטו. לאור זאת, יש חשיבות משמעותית לניהול ההשקעות בקרן הפנסיה בגוף שיוכל לעמוד ביעד התשואה…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אלטשולר שחם

תמיד כאן לשירותכם: