fbpx

מיצוי זכויות משפטיות- איך עושים את זה נכון?

"מיצוי זכויות"- הגשת תביעה לתשלום פיצויים כנגד כל הגורמים הרלוונטיים, בעקבות תאונה או מחלה שהתפתחה. במקרים רבים, אנשים שנותרו עם נכות לאחר תאונה או מחלה, יוכלו לתבוע פיצויים ממספר גורמים שונים לדוגמא: ביטוח לאומי, פוליסות ביטוח במקום העבודה ועוד.

מאת עו"ד שירלי כהן אדיב, אתר beok.co.il

איך יודעים את מי לתבוע?

המוסד לביטוח לאומי-
המל"ל הוא אחד הגורמים הבולטים והמרכזיים, אליו ניתן להגיש תביעת פיצויים במקרה של תאונה או מחלה שהתפרצה.
יובהר, כי לרוב, למל"ל, אין כפל קצבאות, כך שנפגע שמקבל קצבה מסוג אחד לרוב לא יוכל לקבל קצבה נוספת.

ענף נכות כללית-
כאשר מדובר בתביעה נגד ענף נכות כללית, מיקום החבלה, והסיבה לקרותה אינו מהותי.
אולם, יש לזכור כי תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית מקשים על קבלת הקצבה. ולכן, יש לבדוק האם הנפגע משתכר מעל השכר הממוצע במשק.
במידה ועניתם על התשובה בחיוב, הרי שאין כל רלוונטיות לשיעור דרגת הנכות שתקבע לנפגע ובהתאם גם הגשת התביעה לא תהיה רלוונטית.
לעומת זאת, אם הנפגע משתכר מתחת לשכר הממוצע במשק, נבחן באילו פגימות מדובר, ונזכור כי על כלל הפגימות באופן משוקלל לעמוד ברף גבוה של 40% נכות, כאשר שיעורה של אחת מהפגימות היא לפחות 25% או ששיעור הנכות המשוקללת יעמוד על 60%.

ענף נפגעי עבודה…..
חברות ביטוח …
פוליסת תאונות אישיות…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר BEOK.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: