fbpx

יאסר על חברות הביטוח לשלוח מסרונים לגיוס לקוחות

הממונה על הביטוח פועל לאסור את השימוש בפרטי התקשרות ("לידים") על מנת לגייס לקוחות חדשים, אלא אם הלקוח נתן את הסכמתו. לידים לרוב נרכשים מחברות שיווק המשמשות כמתווכות לאחר שרכשו אותם מגופים רשמיים כמו קופות חולים וחברות צרכנות

אלמוג עזר, אתר כלכליסט

האם זהו הסוף למסרונים המטעים בטלפון הסלולרי ולשיחות השיווק המטרידות של ענף הביטוח? הממונה על הביטוח משה ברקת פועל לאסור על חברות הביטוח את השימוש ב"לידים" (פרטי התקשרות) על מנת לגייס לקוחות חדשים, אלא אם הלקוח נתן את הסכמתו לשימוש בפרטיו – דבר שאינו סביר שייקרה.
ההוראה של הרשות על איסור שימוש בלידים ניתנת במסגרת טיוטת תיקון לחוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות, שנכנס לתוקף ב- 2019 ומטיל על הסוכנים הפנסיונים והיועצים הפנסיונים חבויות משפטיות באינטראקציה השוטפת שלהם עם הלקוח בתחום השירות במוצרים הפנסיונים.
האיסור בשימוש בלידים ללא אישור הלקוח כולל את ….

https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3742003,00.html
סלינגר פרסמה חוזר חדש שיפגע ביכולת שימור החוסכים בפנסיה
לפי החוזר על סוכן ביטוח שירצה להניא חוסך מלעבור למוצר פנסיוני מתחרה לנמק בכתב מדוע כדאי לו להישאר במוצר הפנסיוני הקיים, גם אם למשל דמי הניהול שלו יקרים משמעותית

רחלי בינדמן, כלכליסט

הממונה על שוק ההון דורית סלינגר פרסמה חוזר שאת תוכנו חשפה לראשונה לפני חודשיים בכנס לשכת סוכני הביטוח.
מדובר בחוזר שעלול לחסל את האפשרות של חברות הביטוח וסוכני הביטוח לשמר לקוחות במוצר הפנסיוני שבו הן נמצאים שכן החוזר מחייב את סוכן הביטוח או את המשווק של חברת הביטוח להחתים את החוסך על מסמך הנמקה גם בעת ניסון לשמר אותו ולא רק בעת צירופו למוצר פנסיוני.
לפי החוזר בעת מתן המלצה ללקוח שלא לעזוב את המוצר הפנסיוני חייב יהיה הסוכן או המשווק להציג ללקוח השוואה בין המוצר הפנסיוני בו הוא חוסך כיום למוצר הפנסיוני אליו רוצה לעבור. לפי החוזר החדש הסוכן יצטרך להציג את העלות הכוללת של דמי הניהול במוצר הקיים של הלקוח….

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

תמיד כאן לשירותכם: