fbpx
פיטורים

מה ההבדל בין קופת גמל לקופת גמל להשקעה?

קופת גמל וקופת גמל להשקעה הם מוצרי חיסכון פנסיוני. אך למרות השמות הדומים, מדובר בשני מוצרים שונים לגמרי.

נדב טסלר, אתר בית השקעות הלמן אלדובי

קופת גמל “רגילה”
קופת גמל היא מוצר חיסכון פנסיוני אליו ניתן לבצע הפקדות במעמד שכיר או עצמאי. קופת גמל היא מוצר תחליפי לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים והעובד יכול לבחור לחסוך בה את ההפקדות השוטפות במסגרת פנסיית חובה.

ההפקדות לקופת גמל מקנות לחוסך הטבת מס במועד ההפקדה ובמשיכה יש להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לקבלת קצבה. מקופת הגמל “הרגילה” לא ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 60. משיכת הכספים כסכום חד פעמי תחשב כמשיכה שלא כדין החייבת במס בגובה 35%.

מתי נחסוך בקופת גמל?
בקופת גמל נפקיד את ההפקדות הפנסיוניות דרך מקום העבודה או הפקדות באופן עצמאי עליהן נרצה לקבל הטבות מס.

קופת גמל להשקעה

כדי להבחין בין קופת גמל רגילה לבין קופת גמל להשקעה, נכנה את השנייה מוצר “חצי פנסיוני”…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות הלמן אלדובי

פיטורים
תמיד כאן לשירותכם: