fbpx
אצבע מצביעה על גרף

הכתובת כבר על הקיר: יש לפעול יותר כדי לעודד חיסכון לטווח ארוך

אסור לנו לחשוב שעיסוק כיום בפנסיה הוא מותרות • מי שיישען רק על ההפקדות הפנסיוניות שלו לא יצליח לשמור על רמת החיים שלו בפרישה – חייבים גם חיסכון נוסף לטווח ארוך • הפתרונות: הטבות מס וחינוך פיננסי ראוי

ד"ר דייבי דישטניק, אתר גלובס

בשבוע שעבר פירסם משרד האוצר את תוכנית השינויים המבניים שהוא ממליץ לכלול בחוק ההסדרים כחלק מאישור תקציב המדינה לשנים 2021-2022. שינויים אלו כוללים בשורות חשובות ומנסים לתת מענה לכמה מהאתגרים המרכזיים בפניהם ניצבת כלכלת ישראל. אולם, לטעמי, חסר בתוכנית מאמץ ממוקד בעידוד החיסכון לטווח ארוך של הציבור, שתכליתו לאפשר פרישה לגמלאות תוך שמירה על רמת חיים דומה לזו שלפני היציאה לפנסיה.
אל לנו לחשוב שעיסוק כיום בפנסיה הוא מותרות. הכתובת היא כבר על הקיר – מי שיישען רק על ההפקדות הפנסיוניות שלו, לא יצליח לשמור על רמת החיים שלו בפרישה. חייבים גם חיסכון לטווח ארוך נוסף ולכן המדינה חייבת לתמרץ אותו יותר ממה שהיא עושה היום.
דרך אחת פשוטה היא באמצעות הגבהת התקרה של הפקדה שנתית לקופת גמל להשקעה או….

לצד הטבות המס שתוארו לעיל, ראוי שהמדינה תשקיע בחינוך פיננסי ובחיזוק ההסברה שתעודד חיסכון לטווח ארוך. כולנו מודעים לכך שצריך לשמור על תזונה נכונה ולעסוק בפעילות ספורטיבית. חשוב גם שכולנו נהיה מודעים לכך שכמה שנתחיל מוקדם יותר לחסוך לטווח ארוך, כך נשפר דרמטית את הסיכוי שלנו לפרוש לפנסיה מבלי לפגוע ברמת החיים שלנו.

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: