fbpx
תחום הסיעוד - אם ובת

האפשרות לוותר על כיסוי ביטוח לשארים בפנסיה – זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף

ויתור על תשלום הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה יכול לאפשר לחוסכים ללא שארים לצבור יותר כסף לאורך זמן, ע"י הפניית סכום גדול יותר לחיסכון. יחד עם זאת, קרנות הפנסיה מפעילות מנגנונים שונים כדי למנוע מצב שבו המצב המשפחתי משתנה וחוסכים נותרים ללא כיסוי ביטוחי

אתר אלטשולר שחם

קרן הפנסיה של כולנו כוללת באופן מובנה שני סוגים של כיסויים ביטוחים – כיסוי ביטוח לנכות במקרה של אובדן כושר העבודה וכיסוי ביטוח לשארים במקרה פטירה. נתמקד לרגע בביטוח עבור שארים, כפי שהם מוגדרים בתקנון הפנסיה – כלומר בן/בת הזוג והילדים עד גיל 21*. מדובר בסכום ביטוח שישולם לשארים כקצבה חודשית במקרה של מוות חלילה. חשוב לדעת שחוסכים ללא שארים יכולים לוותר על תשלום הפרמיה עבור הביטוח הזה, ולהפנות סכום גדול יותר מההפקדה החודשית לטובת החיסכון בקרן הפנסיה. אפשרות זו עשויה להתאים לתקופות שונות במהלך חיי החיסכון בהתאם לשינויים במצב המשפחתי, למשל עשויה להיות רלוונטית עבור רווקים ללא ילדים, גרושים או אלמנות שילדיהם מעל גיל 21 ואינם תלויים בהם כלכלית. דוגמא נוספת היא חוסכים ללא בן/בת זוג, אבל יש להם ילדים קטנים, יכולים לבצע ויתור על כיסוי ביטוח עבור בן/בת הזוג בלבד.
חוסכים בגיל 60 ומעלה יכולים לוותר על גם על כיסוי הנכות וגם על הכיסוי לשארים (אפילו אם יש להם שארים), לטובת הגדלת החיסכון הפנסיוני.
כדי לוותר על כיסוי הביטוח לשארים, יש לפנות לקרן הפנסיה באופן אקטיבי ולבקש ממנה טופס ייעודי. אפשרות נוספת היא לוותר מראש על הכיסוי הביטוחי בטופס ההצטרפות. לבקשה יש לצרף צילום ת.ז וספח עדכני. קיימת כמובן אפשרות עבור חוסכים שוויתרו על הביטוח, להחזיר את הכיסוי, למשל בעת שינוי במצב המשפחתי. במקרה כזה יש לפנות לקרן הפנסיה ולמלא טופס ייעודי בבקשה להחזיר את הכיסוי הביטוחי.

מנגנוני ההגנה של קרן הפנסיה
על אף האפשרות לוותר על הביטוח, לקרן הפנסיה יש מספר מנגנונים שמספקים הגנה לחוסכים מפני סיטואציה שבה מצבם האישי השתנה אך הם לא ביקשו להשיב את הכיסוי, והם יכולים למצוא את עצמם לא מכוסים מבחינה ביטוחית. איך זה עובד? באופן כללי, הוויתור על שארים תקף לשנתיים, כלומר במשך שנתיים לא תתבצע גבייה עבור הכיסוי הביטוחי, ולאחר מכן…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אלטשולר שחם

תחום הסיעוד - אם ובת
תמיד כאן לשירותכם: