fbpx
מסדרון בית חולים

בדיקות רפואיות: הבירוקרטיה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו

מעל לשני עשורים אנו עדים לעוולה ציבורית גדולה בעלת השפעות מרחיקות לכת – חוסר הנכונות או היכולת של קובעי המדיניות לאורך השנים, להגדיר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי מהו הזמן הסביר להמתין לקבלת טיפול רפואי איכותי ומתאים, לעיתים מציל חיים, במרחק סביר מהבית

ד"ר יצחק ברלוביץ, אתר כלכליסט

בשבועות האחרונים, רבים בציבור געשו על כך שהתורים היחידים הזמינים לחידוש דרכון, למטרת יציאה לחו"ל, הינם בעוד כחצי שנה.

לעומת זאת, מזה מעל לשני עשורים, אנו עדים לעוולה ציבורית גדולה בהרבה אשר ההשפעות שלה הרבה יותר מרחיקות לכת – חוסר הנכונות או היכולת של קובעי המדיניות לאורך השנים להגדיר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מהו הזמן הסביר להמתין לקבלת טיפול רפואי איכותי ומתאים, במרחק "סביר" ממקום מגוריו של המטופל.
לעומת זמן המתנה לדרכונים שיכול לרוב להיות רק מרגיז או מתסכל, זמן המתנה לתור יכול להוות סכנת חיים של ממש. כרופא ילדים כבר נתקלתי במקרים בהם ילד עם חשש לבעיה נוירולוגית, נושא כה רגיש בהתפתחות הילד, נאלץ לחכות כשנה וחצי לתור לנוירולוג ילדים, או מצבים בהם זמן ההמתנה להערכת אובדנות על ידי פסיכולוג לילדים שאיימו בהתאבדות עמדו על לא פחות משנה. ולכן, קיים צורך כה ממשי להגדיר במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מהו הזמן "הסביר" לקבלת טיפול ובהתאם להקצות את המשאבים המתאימים למערכת הבריאות.
חשוב לומר שמצב זה איננו מקרי, אלא תוצר של לחצים והחלטות שהתקבלו בהתאם. ההגדרה לטיפול בזמן, איכות ומרחק סבירים מופיעה בחוק שנחקק בשנת 1994. אך בחוק ההסדרים של שנת 1997 בוטל מודל המימון שנועד להבטיח זאת, ונקבע רק כי שירותי הבריאות יינתנו בזמן, מרחק ואיכות סבירים, בכפוף ליכולת הכספית של קופות החולים. ופה טמון שורש הבעיה המביאה לתורים כה ארוכים, ההחלטה מהו הסביר נותרת בידיים של גופי בוררות ובתי דין, שמרבית החולים אינם בעלי יכולת לעמוד בתהליך העתירה אליהם….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: