fbpx

ראיון משודר: הרפורמה הצפויה בפנסיה

היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה, מסביר לביזפורטל על הרפורמה בפנסייה שצפויה לצאת לפועל בתחילת 2023 ותיישם את המודל הצ'ילינאני באופן נכון יותר, אבל גם מצביע על הבעיות. צפו בראיוןTV

אלכסנדר כץ , אתר ביזפורטל

הרפורמה החדשה שצפוי המפקח על הביטוח להוציא לדרך בקרנות הפנסיה, עשויה להטיב עם אלה שבחרו במסלול ברירת המחדל, אבל מה עם אותם חוסכים שמעוניינים במסלולים אחרים? היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה, מסביר בראיוןTV לביזפורטל, כי "עד היום אם לא בחרת מסלול מנייתי, מסלול כספי או מסלול אג"חי, היית באופן אוטומטי במסלול ברירת המחדל שקרוי המודל הצ'יליאני. לפי המסלול הזה, מסלול ההשקעה עשה הבחנה עד גיל 50, מגיל 50 ואחרי גיל 60, כשבכל אינטרוול (מקטע, א"כ) כזה הלך ופחת המרכיב המנייתי מתוך רציונל שככל שאתה מתקרב לגיל הפנסיה, ראוי שלא תהיה חשוף לשינויים של שוק ההון שיקטינו את הפנסיה, מה שמכונה יותר סולידי".

דעה: האם זה הזמן להגדיל את מרכיב המניות בתיקי ההשקעות?
"מסלול ברירת החדש בתקנות שעתידות להתפרסם, מדבר על מסלול תלוי שנת פרישה, כלומר אלו שעתידים לפרוש בשנת 2035 יהיה במסלול פרישה לאילו שפורשים בין 2030-2035. האינטרוולים יהיו מצומצמים יותר בטווח של חמש שנים, כך שהאפשרות ליצור זיקה בין גיל הפרישה העתידי לבין מסלול ההשקעות שאתה מצוי בו, יהיה ממוקד יותר, יהיה מקצועי יות

זה הרעיון בבסיס המודל, שמדבר על צעירים – לכו תשימו את הכספים במנייתי יותר. אני מדבר על מסלול ברירת מחדל. אתה ואני יכולים לבחור מסלול אחר. וכאן נכנסים השינויים הבאים. הרשות מציעה חמישה אשכולות חדשים שבכל אחד מהם יש מדרג של אפשרויות השקעה". עוד על המסלולים וגם על הבעיות עם הרפורמה החדשה –

צפו בראיון TV באתר ביזפורטל

תמיד כאן לשירותכם: