fbpx
מסדרון בית חולים

ביטוח מחלות קשות – לא עליינו, אבל האם חשוב לעשות?

ביטוח מחלות קשות – אם תבטחו תקבלו פיצוי באם תחלו (חס וחלילה) במחלה שמוגדרת כמחלה קשה. סכום הפיצוי תלוי כמובן בסוג הביטוח ובתשלומים החודשיים – יתרונות וחסרונות של ביטוח מחלות קשות.

ליאור פרג' , אתר HON.CO.IL

ביטוח בריאות פרטי מכסה טיפולים ושירותים רפואיים – אתם משתמשים בשירות ומקבלים החזר כספי מהביטוח. כלומר מדובר על שיפוי. אך בביטוח מחלות קשות לא מדובר על שיפוי, אלא על ביטוח שמספק סכום כסף מוגדר מראש במקרה שמתגלה אצל המבוטח מחלה או אירוע רפואי קשים, מתוך רשימת מחלות ואירועים מוגדרת מראש.

מדובר לרוב על תשלום חד פעמי גדול שאמור לסייע בהתמודדות עם המחלה הקשה. אלו לא נושאים נעימים לקריאה, ולשיחה , אבל חשוב להכיר אותם – נתחיל בשאלה בסיסית – צריך לעשות ביטוח מחלות קשות? אז ברור שאין תשובה ברורה. זה בעיקר עניין כלכלי. אם חס וחלילה תחלה במחלה קשה, האם משפחתך תסתדר כלכלית?

זה נכון גם לגבי ביטוח חיים שמבטח במקרה של מוות – המשפחה מקבלת סכום חד פעמי יחסית גדול; זה נכון במקרה של ביטוח אובדן כושר עבודה שהוא כבר הכרחי, וביטוח בריאות שהפך להכרחי. אז ביטוח מחלות קשות הוא לא הכרחי, אבל הוא מתקרב להגדרה הזו. במקרה של מחלה קשה, המבוטח מקבל דרך ביטוח הבריאות את הוצאות הטיפול הרפואי, ודרך יטוח אובדן כושר העבודה מקבלים החזרים על הכספים שלא קיבלנו בגלל שאיבדנו את יכולת התעסוקה שלנו. עם זאת, הבעיה היא במקרים שבתחום המעיין אפור – המבוטח לא איבד את כושר העבודה, אבל הוא עובד פחות והכנסתו נפגעת. המבוטח מקבל את ההוצאות הרפואיות מביטוח בריאות, אבל שי לו הוצאות נלוות הרבה יותר גדולות – מה עושים אז?

ביטוח מחלות קשות – איך זה עובד?

התשלום החודשי קשור כמובן קשר ישיר לכמה שתקבלו כפיצוי באם תחלו במחלה קשה. מדובר בעצם על מקדם/ שיעור מסיים מסך הפיצוי שתצטרכו להפריש כל חודש כדי לקבל בשעת צרה את הסכום הזה. התשלום החודשי גם תלוי בגיל….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר HON.CO.IL

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: