fbpx

האינפלציה – לאן?

הגורמים המרכזיים שעוררו את האינפלציה כמו המחסור בחומרי הגלם והעלייה במחירי התובלה, הם תוצר מידי של משבר הקורונה. יחד עם זאת, ישנם תהליכים שמלווים אותנו כבר שנים ארוכות אשר יצרו סביבת מחירים נמוכה לאורך זמן. האם האינפלציה כאן כדי להישאר או שהיא רק אירוע חולף?

אתר בית השקעות אלטשולר שחם

אם עד לפני מספר חודשים, או אפילו שבועות, נושא האינפלציה עוד עמד בסימן שאלה – היום הוא כבר עובדה מוגמרת. בכלכלות המרכזיות בעולם – בארה"ב ובאירופה – שיעורי האינפלציה שוברים בחודשים האחרונים שיאים חדשים, ובמקביל הבנקים המרכזיים ממשיכים להעלות את הריבית בקצב מהיר. בארה"ב למשל, נגע שיעור האינפלציה בשיא של לא פחות מ-41 שנה. גם בגוש האירו האינפלציה בשיא והבנק המרכזי מתכוון לסיים בקרוב מדיניות הריבית השלילית אשר מלווה אותו כבר שנים ארוכות.

הגורמים המרכזיים שהביאו לעלייה בשיעור האינפלציה, מיוחסים בעיקר למשבר הקורונה. השיבושים הקשים בשרשראות האספקה אשר הביאו למחסור בחומרי גלם בתעשיות שונות והעלייה החדה של מחירי התובלה, מהווים הטריגר המרכזי לאינפלציה הגבוהה שאנו רואים היום. גם העלייה במחירי חומרי הגלם ובמוצרים המוגמרים,
וכן שכר העבודה שנמצא במגמה עלייה בשנתיים האחרונות

אם עד לפני מספר חודשים, או אפילו שבועות, נושא האינפלציה עוד עמד בסימן שאלה – היום הוא כבר עובדה מוגמרת. בכלכלות המרכזיות בעולם – בארה"ב ובאירופה – שיעורי האינפלציה שוברים בחודשים האחרונים שיאים חדשים, ובמקביל הבנקים המרכזיים ממשיכים להעלות את הריבית בקצב מהיר.
בארה"ב למשל, נגע שיעור האינפלציה בשיא של לא פחות מ-41 שנה. גם בגוש האירו האינפלציה בשיא והבנק המרכזי מתכוון לסיים בקרוב מדיניות הריבית השלילית אשר מלווה אותו כבר שנים ארוכות.

הנחת העבודה היא שהתהליכים המרכזיים כמו גלובליזציה והתפתחות טכנולוגית ימשיכו ללוות אותנו, ולכן אנחנו ….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות אלטשולר שחם

תמיד כאן לשירותכם: