fbpx

סיכום התביעה הייצוגית: "דש" גבתה דמי ניהול בניגוד להסכמים – ותחזיר רבע מיליארד שקלים ללקוחותיה

שני עמיתים בקופת "מיטב דש גמל ופנסיה" הגישו תביעה ייצוגית בטענה שנגבו מהם דמי ניהול בניגוד למה שהוסכם איתם כשהצטרפו אליה • השופטת: "מיליוני עובדים, פנסיונרים ומשקיעים מפקידים את עתידם, פשוטו כמשמעו, בידי המשקיעים המוסדיים – וכוח רב מחייב אחריות רבה

אבי כהן, אתר ישראל היום

בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב את קופת הגמל "דש" להחזיר ללקוחותיה למעלה מרבע מיליארד שקל, בשל גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים ותוך הפרה של חובת הנאמנות שלה כלפיהם.
ההחלטה ניתנה במסגרת תביעה ייצוגית שהגישו שני עמיתים בקופת הגמל "מיטב דש גמל ופנסיה", בטענה כי זו גבתה מהם דמי ניהול בניגוד למה שהוסכם עימם כאשר הצטרפו לקופה.
בפסק דינה עמדה השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן על חובות הנאמנות שבהם חייבים המשקיעים המוסדיים לעמיתיהם. "הגופים המוסדיים, בהם הנתבעת, מנהלים את מרבית כספי החוסכים בשוק ההון", כתבה, "ניהול כספי חוסכים בהיקפים עצומים מקנה למשקיעים המוסדיים כוח רב, שיש לנהלו ולהפעילו באחריות.
"יש לזכור כי מאחורי כלל המשקיעים המוסדיים עומדים מיליוני חוסכים, עובדים, פנסיונרים ומשקיעים אחרים, הסומכים עליהם ומפקידים את עתידם בידיהם, פשוטו כמשמעו. האמרה שהובאה בפתח הדברים: "With great power comes great responsibility", זו תמצית וליבת פסק הדין – כוח רב מחייב אחריות רבה. על המשקיעים המוסדיים מוטלות חובות נאמנות, לאור הכוח הרב שבידיהם".
באשר לחשיבות דמי הניהול והשלכת שיעורם על הכספים שיוותרו בידי החוסכים, כתבה השופטת: "קופת גמל היא חיסכון פנסיוני. מצד העמית, הסכומים שישולמו לבסוף מהקופה לעת פרישה וישמשו אותו כהכנסה, נגזרים כמובן מסכום ההפקדות ומשכן. מצד הקופה, הסכום שיתקבל תלוי בתשואה שהיא תשיג על הכסף ובדמי הניהול שתגבה מהעמיתים. על כן, לשיעור דמי הניהול יש משמעות עצומה על סכום המחייה שיוותר לעמית עם פרישתו…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

תמיד כאן לשירותכם: