fbpx

קרנות פנסיה ירידות ביוני – אלטשולר שחם פנסיה בדירוג הגרוע בהיסטוריה שלהם

קרנות פנסיה – דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה ביוני – אלטשולר שחם בתשואות חריגות ביחס לשאר הגופים | תשואות שליליות בגופים השונים במסלולים השונים | חלק מהגופים מציגים תשואות שליליותל-12 חודשים | שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול עד גיל 50 – מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מסלולים

מיכאל לוי, אתר FUNDER.CO.IL

חודש יוני לא פסח על קרנות הפנסיה. הירידות הגיעו גם לתשואות בקרנות הפנסיה, כאשר בחלק מהמקרים התשואות השליליות גולשות לתשואות שליליות ל-12 חודשים, אולם בניגוד לאפיקים אחרים, התשואה השלילית עדיין לא ניכרת במרבית הגופים ובמרבית המסלולים. יחד עם הירידות הגיעו פערים משמעותיים מאוד בתשואות בין הגופים השונים. למותר לציין שגם כאן, התשואות שליליות בכל הגופים ובכל המסלולים, הן בתשואות החודש והן בתשואות מתחילת השנה.
כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.
אחד הדברים המובחנים ביותר בתמונת התשואות החודש היא התשואות של אלטשולר שחם, שבולטות ביחס לשאר הגופים. התשואות החודש מעבירות את אלטשולר שחם למקום האחרון בכל חתכי הזמן בכל המסלולים השונים. אין ספק שמדובר כאן בלא פחות מרעידת אדמה, לגוף שמנהל היקפים בסדר גודל כזה.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מנורה מבטחים מנצחים במסלול ועוברים להובלה מתחילת השנה
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 2.71%-, לעומת 1.81%- בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 4.89%- ל-2.06%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-6.4%- ביחס ל-3.8%- חודש קודם. התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 0.48%- ביחס ל-3.1% בחודש קודם. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 21.87% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 38.31%.
מנורה מבטחים היא המנצחת החודש עם 2.06%-. מגדל במקום שני עם 2.23%-. מנורה מבטחים עברה להובלה מתחילת השנה עם 4.91%- על חשבון הראל (2.31%- החודש). הראל מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 1.55%. הפניקס (2.28%- החודש). עדיין מובילים ב…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: