fbpx

קנס חסר תקדים של מיליון שקל לסוכנות ביטוח שעודדה לקוחות לפדות כספי פנסיה

רשות שוק ההון הטילה קנס בסך כמיליון שקל על חברת מיי אדוויס, ששכנעה את עמיתיה למשוך את כספי הפנסיה בטרם הגעתם לגיל פרישה • ברשות מקווים שצעדים מעין אלו יסייעו במאבק בתופעה וירתיעו סוכנים מלהציע שירותים למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה

אתי אפללו, אתר גלובס

הרשות ערכה לאחרונה מספר בדיקות בסוכנויות ביטוח שונות שמשכו את הכספים מקרנות פנסיה עבור לקוחותיהם, אחת מהן היא מיי אדוויס סוכנות לביטוח בע"מ. על פי נתוני הרשות, בין השנים 2020 ל־2021, הסוכנות פדתה כ־50 מיליון שקל מחסכונות פנסיונים של עמיתיה.

עוד עלה מהבדיקה שהליך השיווק הפנסיוני שבוצע ללקוחות היה לקוי, ובחלק לא מבוטל מהמקרים לא ניתן לחוסך הסבר ראוי אודות ההשלכות הנגזרות ממשיכת הכספים, לרבות הסבר על חיוב במס בגובה 35% על משיכה מוקדמת של הכספים.

כמו כן, בעמוד הפייסבוק של סוכנות הביטוח מיי אדוויס הוצג פרסום מטעה לפיו מדובר בכסף "מהיר וקל", וזאת בניגוד מוחלט לתכלית הבסיסית לשמה הכספים הופקדו לקרן הפנסיה – חיסכון ארוך-טווח לגיל פרישה….

על מנת להתמודד עם התופעה המתרחבת והגדלה, בשבוע שעבר הרשות פרסמה תיקון לחוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים, בו נאסר על בעלי רישיון לפרסם שירותי "משיכת כספים" או שירותי "איתור כספים".
בין השאר, בתיקון נכתב: "שירותים אלה אינם כוללים התאמה לצרכי הלקוח, ופרסומם כשירות הניתן על ידי בעלי רישיון עלול להטעות את ציבור הלקוחות. זאת, בפרט שמשיכת כספים ממוצרים פנסיונים עשויה במרבית המקרים להיות מנוגדת לצרכי הלקוח כאמור לעיל, ויש לה השלכות משמעותיות על החיסכון הפנסיוני….

 

לקראית המשך הכתבה באתר גלובס לחץ כאן

 

תמיד כאן לשירותכם: