fbpx

נוהרים לקרנות הכספיות – חוכמת ההמונים

מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר 8 קרנות כספיות שקליות ושתיים נקובות דולר. מתוך 20 הקרנות המגייסות ביותר 12 הן קרנות כספיות שקליות ועוד 3 הן קרנות כספיות נקובות $ (לחשבונות דולרים).

אלי אופיר, אתר FUNDER.CO.IL

תחילת השנה גייסו הקרנות הכספיות כמעט 20 מיליארד שקלים כאשר עד סוף השנה המספר הזה עוד צפוי לעלות בעשרות אחוזים כשכל יום נוספים מאות מיליוני שקלים למאזן. מתחילת אוקטובר הגיוס עומד על כ 3.5 מיליארד שקלים.
להלן הקרנות המגייסות ביותר בספטמבר. מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר 8 קרנות כספיות שקליות ושתיים נקובות דולר. מתוך 20 הקרנות המגייסות ביותר 12 הן קרנות כספיות שקליות ועוד 3 הן קרנות כספיות נקובות $ (לחשבונות דולרים).

הקרנות המובילות הן של החברות: מיטב, הראל, מור, פסגות, אנליסט ומגדל. כל קרן כספית בעשיריה הראשונה גייסה מאות מיליונים עד כדי 1.28 מיליארד שקלים (מיטב כספית ניהול נזילות).
אז אם תרצו תשתמשו ב"חוכמת ההמונים" ותשקיעו בקרנות הכספיות מהרשימה הזו כי בדרך כלל בתחום הזה הכסף הגדול לא טועה. בדרך כלל.

למרות העדיפות הברורה של הקרנות הכספיות הבנקים גייסו בספטמבר סך פקדונות בריבית קבועה 26.31 מיליארד ועוד פקדונות בריבית משתנה 23.36 מיליארד כלומר יחד הם גייסו כ 49.72 מיליארד שקלים בחודש ספטמבר לבדו!
החוסר בחינוך פיננסי בישראל מורגש מאוד בתחום הזה וזה המקום להדגיש כמה יתרונות של הקרנות הכספיות:

יתרונותיה של קרן כספית שקלית עבור המשקיע:
1. אין עמלת דמי שמירה בבנק (עמלה הנקראת לעיתים "דמי ניהול" של הבנק) בעקבות תקנות בנק ישראל. כלומר התשואה כולה הולכת לטובת קונה הקרן. (נכנס לתוקף בתחילת 2013)
2. אין עמלת קניה/מכירה ללקוח מצד הבנק אצלו רוכשים את הקרן. בנוסף אין עמלת שיעור הוספה (למעט קרן אחת -בדקו) המגיעה למנהל הקרן.
3. מנהל הקרן אינו משלם עמלות קניה מכירה (או משלם עמלות אפסיות) כשהוא מנהל את הקרן. כלומר נשאר יותר תשואה לקונה הקרן.
4. דמי הניהול שגובים מנהלי הקרנות הכספיות אפסיים ועומדים על…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

 

תמיד כאן לשירותכם: