fbpx
פיטורים

מבקר המדינה בביקורת על רשות שוק ההון בקשר עם ליקויים וניגודי עניינים בפעילות סוכני ביטוח פנסיוני

למרות שאלו ממצאים מביקורת מלפני מספר שנים | הרשות הודיעה למשרד המבקר כי הליקויים יתוקנו במסגרת מודל "הסוכן האובייקטיבי"

קרן מרדכי, אתר FUNDER.CO.IL

6 שנים לאחר שפורסם דוח מבקר המדינה על רשות שוק ההון, פרסם אתמול המבקר מתניה אנגלמן, דוח מעקב, לפיו הרשות עדיין לא תקנה ליקויים שנמצאו בדוח הקודם שפורסם ב-2016, בעיקר בשוק ההפצה הפנסיוני.
על פי דוח המעקב "הרשות לא תיקנה את הליקויים בתחום שוק ההפצה הפנסיוני, המתבטאים בניגודי העניינים המובנים בפעילותם של סוכני ביטוח פנסיוניים ובהיעדר שוק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי".

דוח המעקב מציין את הליקויים שלא תוקנו עדיין, בין היתר, בנושאים הבאים:

מודל התגמול לסוכנים
"בביקורת הקודמת נמצא כי רשות שוק ההון לא הסדירה כללים ברורים למתן תמריצים כלכליים בשיטת התגמול של סוכני הביטוח שיש בהם כדי למזער את השפעתם של שיקולים זרים בנוגע להפצת חיסכון פנסיוני ללקוח. בביקורת המעקב נמצא כי הליקוי לא תוקן, וכי לא הוסדרו כללים כאמור".
עוד נקבע כי "סוכן ביטוח לפנסיה הוא הגורם הדומיננטי ביותר בתחום ההפצה של חיסכון לפנסיה, אך כיום כמעט ואין בישראל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. מתוך 11,459 סוכני ביטוח ומשווקים ב-2020, רק 479 היו בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני (אובייקטיבי) — ירידה של כמעט 50% בחמש השנים האחרונות".
בדוח הביקורת המקורי נמצאו שני גורמים שיוצרים ניגוד עניינים מובנה בפעילות ההפצה: 1. מבנה העמלות של הסוכנים. 2. הבעלות על סוכנויות הביטוח, שרוב הגדולות בהן נמצאות בבעלות של חברות ביטוח….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

 

פיטורים
תמיד כאן לשירותכם: