fbpx

קופות גמל והשתלמות וקרנות פנסיה לדצמבר ולשנת 2022 ותחזית תשואה שנתית

קופות הגמל השיגו בשנת 2022 תשואה ממוצעת שלילית של כ-8.0% ותשואה שלילית כפולה למתמחות במניות: 15.5%

אבי ברקוביץ, מיטב דש גמל ופנסיה, אתר FUNDER.CO.IL

קופות הגמל השיגו בשנת 2022 תשואה ממוצעת שלילית של כ-8.0%, ותשואה שלילית כפולה למתמחות במניות: 15.5%.

בחמש השנים האחרונות שלפני 2022 (2017-2021) ובעשר השנים האחרונות (2012-2021) קופות הגמל הכלליות הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 7.3% ו-6.7% בהתאמה.
מאז 2012 ועד 2022 (כולל) היו רק שנתיים עם תשואות שליליות.
התשואה הממוצעת בדצמבר 2022: 1.8%-.

הסיפור הכלכלי הגדול של השנה הנוכחית שייך לאינפלציה שהרימה את ראשה במדינות רבות בעולם. העלייה באינפלציה הובילה את הבנקים המרכזיים ברחבי העולם להדק את המדיניות המוניטרית ולהעלות את שיעורי הריבית במטרה לצנן אותה, והדבר חולל מהומה של ממש בשווקים.

במדינות רבות בעולם עמדו מדדי האינפלציה על רמה גבוהה מיעדי הבנקים המרכזיים. בארה"ב האינפלציה נמצאת ברמה של 7.1% בנובמבר (לאחר שכבר הגיעה לרמה של 9.1% ביוני, שיעור גבוה מאוד במונחים היסטוריים). גם בגוש האירו נרשמה עלייה מהירה באינפלציה, ששיעורה עמד בחודש נובמבר על 10.0%. בישראל האינפלציה נמצאת ברמות יותר נמוכות בשיעור של כ-5.0%.
לאינפלציה העולמית מספר מקורות. ביניהם שיבושים בשרשראות האספקה, מחירי אנרגיה גבוהים, גם כתוצאה ממלחמת רוסיה ואוקראינה, כמו גם השפעות של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. יתרה מכך, התפתחות מקרי הקורונה בסין וסגרים אגרסיביים עד לאחרונה השפיעו גם הם על שרשראות האספקה העולמיות והגבירו את חוסר הוודאות. בנוסף שוק העבודה ההדוק מייצר לחץ אינפלציוני דרך עלייה בשכר.

על מנת לרסן את האינפלציה העלו הבנקים המרכזיים את הריבית. בארה"ב הריבית עלתה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2008 והגיעה ל-4.5%, באירופה הריבית עלתה ל-2%. העלאת הריבית לא פסחה על ישראל ובנק ישראל העלה את הריבית לרמה של 3.25%.
לנוכח התפתחויות אלה עודכנו תחזיות הצמיחה במדינות רבות כלפי מטה. קרן המטבע הבינלאומית מורידה את תחזית הצמיחה העולמית וצופה צמיחה של 2.7% בשנת 2023. בארה"ב התחזית היא לצמיחה של 0.5% בלבד. גם באירופה צופים שהצמיחה בגוש תאט מ-3.1% השנה ל-0.3% בלבד ב-2023. בישראל התחזית עומדת על כ-3.0% צמיחה בשנה הבאה.

לנוכח ההתפתחויות בזירה הכלכלית העולמית והמקומית והתנהגות שוקי המניות והאג"ח, להערכתנו, בשנת 2022 נרשמה תשואה ממוצעת שלילית של כ-8.0% בקופות הגמל הכלליות. התשואות נבעו מירידות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים, ובהובלת שוקי המניות בארץ ובעולם. הדולר והאירו מיתנו את התשואות השליליות שכן השנה נרשם פיחות של השקל כלפי המטבעות הללו.
(לפירוט התשואות של המדדים–ראו בטבלה).

סיכום שנת 2022 – תשואה שלילית של 8.0% לקופות הגמל הכלליות……
שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית חזקה מאוד…..
ינואר-דצמבר 2022 – תשואת האפיקים העיקריים……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: