fbpx

המשמעות של הרפורמות בקרנות הפנסיה

בחודשים האחרונים חלו שינויים משמעותיים בקרנות הפנסיה. מראשית 2023 נכנס לתוקפו שינוי המאפשר לעמיתים בקרנות לבחור בשני מסלולים חדשים ללא הוצאות המשולמות על ידיהן למנהלים חיצוניים. מסלול אחד עוקב אחרי מדדים ללא ניהול השקעות אקטיבי, והמסלול השני כולל רק השקעות סחירות.

חנה פרי-זן, אתר ישראל היום

הסוג הראשון הוא מסלולים המתמחים באפיקי השקעה סחירים בלבד, בהשוואה למסלולים הקיימים המכילים גם נכסים לא סחירים. בעבור השקעות אלה קרנות הפנסיה משלמות הוצאות.
הסוג השני עוקב אחרי מדדים ואינו מבצע השקעות אקטיביות. בקטע זה אופיינו חמישה מסלולים כגון מסלול העוקב אחרי מדד S&P, מסלול העוקב אחרי מדדי אג"ח ועוד. מסלולים אלה מתווספים לקיימים היום כברירת מחדל לפי גיל החוסך. הרפורמה הזו מגדילה את יכולת הבחירה של החוסכים, אבל חסר להם ייעוץ מקצועי אובייקטיבי. מטרות המסלולים החדשים הן בין השאר הפחתת דמי הניהול, ואפשרות להימנע מתשלום הוצאות ישירות בגין השקעות בלתי סחירות.

החלטות חשובות מאוד

כמו כן, בוטלה תקרת ההוצאות הישירות שמנהלי הנכסים יכולים לגבות, אך עליהם לעדכן מה השיעור שייגבה בכל מסלול.
רפורמה נוספת שנכנסה לתוקף לפני חודשים ספורים היא החלפת המנגנון המבטיח תשואה בקרנות הפנסיה הוותיקות מהנפקת אג"ח על ידי הממשלה, במנגנון שלפיו החברות המנהלות את מוצרי הפנסיה ישקיעו את

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

תמיד כאן לשירותכם: