fbpx
מסדרון בית חולים

מהפכה בביטוח הבריאות שלכם: זה מה שיקרה ב-1.5.2023

רשות שוק ההון עורכת התאמות ברפורמה בביטוחי הבריאות ומשדרגת את אזור ביטוחי הבריאות באתר "הר הביטוח"

מערכת ice

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעדכנת היום (ראשון) על ביצוע מספר תיקונים בהוראות הרפורמה בביטוחי בריאות ועל דחיית כניסתה לתוקף בשלושה חודשים, ל-1 במאי 2023. בנוסף, הרשות בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי משדרגים את אזור ביטוחי הבריאות באתר "הר הביטוח". השדרוג יאפשר צפייה בנתונים אודות עלות והיקף הכיסוי הביטוחי הקיים למבוטח ויכלול לראשונה התייחסות לכיסוי הקיים בקופות החולים.

רשות שוק ההון ממשיכה לפעול במטרה לשפר את מוצרי ביטוח הבריאות, באמצעות התאמה ושכלול של הרפורמה בביטוחי הבריאות, ובמקביל פועלת להנגשת כלים טכנולוגיים אשר יאפשרו לציבור המבוטחים לקבל החלטה מושכלת באשר לכיסויים הקיימים בביטוחי הבריאות שלהם.

הרשות הודיעה על מספר עדכונים בהוראות הרפורמה בביטוחי הבריאות שצפויה להיכנס לתוקפה בקרוב. מבנה פוליסת הניתוחים ישונה כך שמבוטחים יהיו זכאים לקבלת שיפוי בגין השתתפות עצמית ששולמה במסגרת השב"ן, במקרים מסוימים. בנוסף, הרשות תאפשר לחברות הביטוח להציע כיסוי לקנאביס רפואי במסגרת הרחבה לפוליסה הבסיסית, כדי להבטיח פוליסה בסיסית זולה ונגישה למקרים רפואיים קשים. על מנת לאפשר זמן היערכות מספק נדחה מועד הכניסה לתוקף של הרפורמה ליום 1 במאי 2023.
במקביל, הרשות מנגישה לציבור אזור ביטוח בריאות משודרג באתר "הר הביטוח" (https://harb.cma.gov.il/) שכולל פירוט על הכיסויים הביטוחיים בתחום הבריאות ועלותם והשוואה לכיסוי הקיים למבוטח בקופת החולים. אזור ביטוחי הבריאות המשודרג הוא נדבך נוסף בפעולות הרשות להנגשת מידע למבוטחים בצורה נוחה ובהירה, באמצעות כלים אובייקטיביים ונוחים לשימוש.
שדרוג …..

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ice.co.il

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: